Curs pràctic de disseny i càlcul de recipients a pressió

Descripció

Curs eminentment pràctic en el que es desenvoluparan exercicis de disseny i càlcul de les parts principals:
- Pressió interior i exterior
- Connexions: brida, coll i reforç
- Transicions còniques
- Connexions auto-reforçades
- Brides especials
Dirigit a estudiants, tècnics, dissenyadors, professionals lliures i enginyers relacionats amb el càlcul, disseny, selecció, fabricació, seguretat, qualitat i manteniment de sistemes i equips en processos industrials.
No són necessaris coneixements previs per a la inscripció en aquest curs.

Programa

1. Codis de disseny. Comparació de codis
2. ASME BPVC. Calderes i recipients a pressió: Revisió històrica, seccions.
3. ASME BPVC Secció VIII, Div.1 . Abast, organització, segell/estampa ASME
4. Condicions de disseny . Temperatura, pressió, càrregues, CA
5. Selecció de Materials . Corrosió. Propietats essencials, designació
6. Eficiència de junta. Juntes, avaluació. Valor de l'eficiència
7. Disseny de part per pressió interior. Millors pràctiques. Envolupants i capçals
8.Disseny de part per pressió exterior. Mètode de disseny. Anells de buit
9. Disseny de transicions còniques. Concèntriques, excèntriques
10. Disseny de connexions. Colls, brides estàndard, reforços
11.Parts estructurals. Càrregues de vent i sisme. Potes, faldons, cavallets
12. Prova hidrostàtica i pneumàtica
13. Transport, hissat i instal·lació

Professorat

Javier Tirenti. Enginyer Mecànic i Màster en Administració d'Empreses. Arveng consulting