BIM: Fonaments per a Autodesk® Revit® MEP 2019

Descripció

Els objectius del curs són Introduir els conceptes i metodologies pròpies del disseny BIM, explicant genèricament i de manera global l'ús del programa.
Inclou exercicis pràctics orientats a consolidar la comprensió d'aquest programari per part dels alumnes.
No es requereix cap coneixement previ d'aquest programari, encara que és aconsellable tenir experiència en l'ús d'eines CAD.

Al finalitzar el curs l'alumne haurà adquirit els coneixements necessaris per ser capaç d'entendre com interactuar amb un projecte creat amb el software Autodesk Revit, necessaris per realitzar la formació de Revit MEP.

Dirigit a enginyers i tècnics en general que vulguin introduir-se en la creació i gestió d'un projecte BIM (Building Information Modeling).

Programa

Mòdul 1: Presentació Revit
1.1 Introducció al BIM: Presentació de la metodologia BIM i el nou paradigma per a la realització de projectes arquitectònics.
1.2 Introducció a Autodesk® Revit®: Explicació de les característiques de Revit i els seus principals objectius.
1.3 BIM vs. CAD: Comparació entre un projecte CAD i un projecte BIM i explicació dels avantatges i inconvenients del BIM.
1.4 Entorn de treball: Introducció a l'entorn de treball en Revit: barres d'eines, navegació, àrea de dibuix, panells i propietats.
1.5 Introducció a vistes: Introducció als diferents tipus de vistes: plànols, alçats, secció, detall i vistes 3D. Creació i duplicació de vistes.
1.6 Introducció a plànols: Creació de plànols mitjançant la incorporació de vistes, taules i llegendes.
1.7 Introducció a famílies: Definició i classificació de famílies, tipus de famílies, importació de famílies des de biblioteques locals i online.

Mòdul 2: Inici d'un projecte en Revit
2.1 Organització d'un projecte: Configuració inicial del projecte i assignació d'unitats de treball.
2.2 Opcions de visualització: Utilització de la barra de controls de vista: escales, estils visuals, ombres, renderizat, regió de retallada i ocultar /mostrar elements.
2.3 Vinculació d'arxius: Interrelació amb arxius externs.
2.4 Inserir / Exportar: Inclusió d'arxius externs al nostre arxiu base i generació d'arxius a partir del nostre projecte.
2.5 Exportació avançada: Consideracions a tenir en compte en inserir i exportar arxius.
2.6 Emplaçament i ubicació: Situació del projecte per coordenades geogràfiques, orientació i rotació del nord de projecte i nord real.

Mòdul 3: Nivells i graelles
3.1 Nivells i graelles: Creació de referències visuals per proporcionar context i directrius en el modelatge.

Mòdul 4: Documentació d'un projecte en Revit
4.1 Càlcul i gestió de superfícies: Etiquetatge d'habitacions i superfícies. Creació d'esquemes de color.
4.2 Anotació, etiquetes i llegendes: Incorporació de notes, creació d'etiquetes, càrrega de famílies d'etiquetes, edició d'estils de text.
4.3 Preparació de plànols i caixetins: Inclusió d'elements: imatges, textos, vistes, llegendes i taules de planificació. Introducció a la representació gràfica amb grossors i tipus de línia.

Mòdul 5: Documentació avançada de projectes en Revit
5.1 Estils d'objecte: Utilització dels estils d'objecte per al disseny i presentació del projecte a escala global.
5.2 Modificacions de visibilitat - Gràfics: Modificacions de visibilitat / gràfics per a vistes individuals, sense modificar l'estructura el projecte.
5.3 Filtres VG: Creació i utilització de filtres per agilitar la presentació d'objectes en el projecte.
5.4 Gràfics en vista per exemplar: Modificar gràfics en vista per exemplar per realçar o diferenciar únicament el/els objectes seleccionats.
5.5 Llegendes: Creació de llegendes mitjançant anotacions i descripcions dels elements.

Mòdul 6: Organització avançada de projectes en Revit.
6.1 Organització del navegador de projectes: Organització navegador de projectes mitjançant nous paràmetres de vista.
6.2 Plantilles de vista: Realització de plantilles de vista per a les diferents disciplines projectuals i nivells de treball.
6.3 Opcions de disseny: Creació de diferents opcions de disseny per determinar la millor opció en paràmetres econòmics, de disseny i funcionalitat.
6.4 Organització del projecte per fases: Organització del projecte per fases en funció d'estat, etapa o modificació del projecte.

Professorat

Sergi Atero. Formador i consultor BIM de Pixel 51

Cursos relacionats

L' Enginyer comercial. Tècniques de venda

Mercat elèctric i autoconsum. Què hem de saber

Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum