Gestió integral del risc a l'empresa des de la generació de valor afegit

Descripció

Les empreses necessiten incorporar, cada vegada més, la gestió de riscos als seus models de negoci i a les seves operacions, donant més visibilitat a com asseguren el valor que entreguen els seus actius. Com a mostra d'aquesta tendència, un dels canvis que incorpora la ISO 9001 a la seva versió del 2015 és la prescripció que el risc de l'operació es gestioni de manera proporcional a la seva magnitud, però deixant oberta la manera com aquest risc és identificat, avaluat i, efectivament, controlat.
A dia d'avui, ja hi ha marcs de gestió que donen suport a aquesta perspectiva, integrant conceptes de gestió de risc als objectius de negoci en totes les seves perspectives, identificant oportunitats de millora mitjançant l'eliminació de defectes i la gestió d'actius, i repensant paradigmes amb els quals els sistemes productius s'han operat fins ara.

En aquest sentit, els objectius d'aquest curs són:
- Consolidar els conceptes de perill, oportunitat i risc als objectius de negoci.
- Desenvolupar la idea de la gestió de la cadena de valor en base a risc, en el context específic de cada negoci.
- Saber aplicar la perspectiva de risc com a impulsora central de programes de millora a l'empresa.
- Integrar la perspectiva de risc a les nocions d'eliminació de defectes i gestió d'actius en contexts d'incertesa i d'un alt potencial de canvi.

Dirigit a personal clau d'operacions i gerents que busquen capitalitzar oportunitats i reduir el perfil de risc de les seves operacions, millorant-les i replantejant-ne aspectes de la seva gestió de manera efectiva, lògica i senzilla.

Programa

1. Introducció de conceptes fonamentals de gestió d'actius i de risc.

2. Marc de treball ISO 55000 i models d'operació en base a la gestió d'actius i l'entrega de valor.

3. Els defectes com a elements bàsics de la gestió d'actius. Què són? Com s'identifiquen? Com s'eviten, com es vigilen i com s'eliminen?

4. Models aplicats d'anàlisi de les operacions (producció, manteniment, confiabilitat, logística), la gestió de projectes d'enginyeria i la preparació operacional (noves inversions, ampliacions i modificacions de planta) i l'empresa (estratègia, objectius, cultura).

5. Processos de generació de valor amb la gestió de riscos adient: identificació d'oportunitats, definició i priorització d'accions, identificació d'aspectes clau d'èxit i definició de plans de millora específics.

6. Exercicis i exemples

Professorat

Ramon Camps. Enginyer Industrial. Consultor Sènior Independent a DuPont Sustainable Solutions, amb 19 anys d'experiència en serveis de consultoria d'operacions a plantes productives d'Austràlia, Sud Amèrica i Orient Mitjà

Cursos relacionats

L'Enginyer Industrial dins l'àmbit de l'activitat pericial

Mercat elèctric i autoconsum. Què hem de saber