Compliance

Descripció

L'objectiu és dotar a l'alumne d'uns coneixements bàsics i introductoris en Compliance i riscos en sentit ampli, incidint en conceptes, tipologies, anàlisi del risc i estàndars que ho regulen.

Programa

1. Introducció al Compliance (1h 30m)
1.1 Introducció
1.2. Què és Compliance?
1.3. Diferència entre el risc inherent i el risc residual

2. Tipus de Compliance (1h)
2.1. En funció de la matèria
2.2. En funció de l'orígen: softlaw i hardlaw. Tipus de Compliance

3. Promoció del Compliance a l'organització (1h)
3.1. Què és la cultura del cumpliment?
3.2. Principis rectors de Compliance
3.3. Característiques i funcions de les persones que participen en el Compliance
3.4. Relació entre àrees, departaments i tercers

4. Avantatges i inconvenients del Compliance (1h)
4.1. Despesa o inversió?
4.2. Avantatges i inconvenients

5. Sistemes de gestió de Compliance - CMS (1h)
5.1. ISO 19600
5.2. Responsabilitat penal de les empreses
5.3. Compromís i lideratge
5.4. Canal ètic i de denúncia

6. Protecció de dades (1h 30m)
6.1. Conceptes generals
6.2. Canvis derivats del RGPD
6.3. La figura del DPO-DPD

Professorat

Ivan de San Nicolàs i Castejon
Advocat i consultor en protecció de dades i Compliance, DPO certificat.

Cursos relacionats