Descripció

El 12 de març de 2018 es va publicar la norma internacional de requisits de sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball ISO 45001:2018, per part de l'Organització Internacional de Normalització -ISO- i que substitueix a l'estàndard OHSAS 18001.

La norma adopta l'estructura d'alt nivell establerta per la ISO per facilitar la compatibilitat i alineació amb altres normes de sistemes de gestió.

S'informarà dels requisits tant per a empreses que han de migrar els seus sistemes des d'OHSAS, com a aquelles que es plantegin la certificació sota aquesta nova norma ISO 45001.

Els objectius del curs son:

1. Conèixer l'estructura i requisits de la nova ISO 45001
2. Comprendre el concepte d'Estructura d'Alt Nivell
3. Identificar els principals canvis introduïts en la norma ISO 45001 respecte a OHSAS 18001

Programa

1. Principis bàsics de la Gestió de la Seguretat i Salut en el treball

2. Estructura d'Alt Nivell (HLS)

3. Requisits de la Norma ISO 45001

4. Canvis entre OHSAS 18001 i ISO 45001

5. Recomanacions en la transició cap a la nova Norma ISO 45001

Professorat

Susana Martínez Rivera. Enginyera de Mines. Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals. Aura Enginyers consultors.