Descripció

La Comissió d'Enginyers Industrials a les Administracions Públiques promou el curs de preparació del temari específic per a tècnics superiors en enginyeria de l'escala d'administració especial de l'Ajuntament de Barcelona, amb l'objectiu d'oferir als enginyers un servei de qualitat que els ajudi a preparar-se el millor possible per accedir i desplegar la funció professional dins de l'administració pública, tal i com es va fer el curs 2017/2018 amb el curs de preparació del temari específic per al cos de titulació superior d'enginyeria industrial de la Generalitat de Catalunya.

En aquesta ocasió el curs va destinat a enginyers superiors que opositin a l'escala d'administració especial de l'Ajuntament de Barcelona, tot i que també pot servir per a preparar oposicions en altres administracions públiques del món local.

L'objectiu del curs és exposar i proporcionar el contingut principal del temari específic d'una manera sintetitzada i amb informació complementària per ajudar als opositors en la seva preparació del temari. Durant les classes es comentaran els aspectes claus dels temes, es clarificaran dubtes als alumnes i s'orientarà sobre la resolució de possibles casos pràctics i la resolució de possibles preguntes tipus test.

En finalitzar el curs, es realitzarà una prova de coneixements adquirits per tal d'assolir el certificat d'aprofitament del curs.

Programa

El programa contemplarà les àrees del temari específic.
Veure temari específic

Nota: L'ordre de les classes no seguirà l'ordre cronològic dels temes.

Professorat

Professionals de les Administracions Públiques i d'altres entitats, amb àmplia experiència i coneixements específics de cada una de les àrees temàtiques.