Curs Revit MEP

  • Àrea: Enginyeria
  • Modalitat: Presencial
  • Data inici: 30/09/2019
  • Localització: Demarcació de Girona

Programa

El curs està dirigit a les persones que treballen en empreses del sector de la construcció o que pretenguin fer-ho en un futur. També als professionals que volen reorientar el seu perfil cap a les instalacions, emprendre el seu propi projecte empresarial o ampliar coneixaments en el camp de les instal·lacions. Enginyers de l¿edificació, aparelladors, arquitectes tècnics, enginyers industrials o enginyers tècnics son possibles perfils per aquest curs.
 
 No són necessaris coneixements de Revit, el curs s'inicia des de nviell 0.
 
 Objectius (nivell que s'assoleix):
 
- Conèixer i utilitzar el programari de Revit en la disciplina d'instal·lacions
 - Treballar en un entorn Revit / B.I.M. d'una forma eficient.

PROGRAMA

1. Introducció a l'entorn Revit (16h)

- Configuració de l'entorn de treball i organització d'un model
- Creació de diferent tipus de vistes i configuracions de visibilitat
- Nivells, families, eixos i configuració del projecte
- Col·laboració interdisciplinari en l'entorn Revit

2. Diseny d'instal·lacions de conductes d'aire (16h)

- Creació d'instalació de conductes en l'entorn Revit
- Creació i parametrització d'espais i zones HVAC
- Analisis de sistemes de conductes pel dimensionat
- Dimensionat de conductes i interpretació dels informes generats

3. Diseny d'instal·lacions d'aigua (16h)

- Creació d'instal·lació de canonades de climatització
- Creació d'instal·lació de fontaneria
- Creació d'instal·lació de sanejament
- Dimensionat de canonades i interpretació dels informes generats

4. Diseny d'instal·lacions electriques (4h)

- Creació de safates i tubs electrics
- Circuits de força i configuracions electriques del projecte
- Circuits d'enllumenat i enceses
- Circuits de senyals febles

5. Families MEP (8h)

- Eines de creació de geometries per les families
- Creació de families amb connectors MEP
- Simbologia per families MEP
- Parametrització de families geometriques i d'anotacions

6. Planols i taules (4h)

- Creacíó de taules per amidaments
- Control de qualitat a traves de taules
- Generació de planols MEP
- Creació de llegendes i detalls

Professorat

Andrei Bejenaru
Jordi Xifra

Cursos relacionats

Introducció a les xarxes LTE

Elaboració de projectes ICT i el 2n dividend