Gestió efectiva del temps

Descripció

És un tòpic cert, que el temps és un recurs escàs, no renovable i finit. En la consecució de qualsevol objectiu personal, professional organitzacional, el temps juga un paper central. Una mateixa actuació pot ser un èxit o un fracàs segons el moment en el temps en què tingui lloc. La mala gestió del temps porta a un munt de projectes inacabats, i a inversions excessives per a resultats insuficients.
Gestionar el temps és una habilitat sobre la qual tenim idees confuses, perquè és difícil determinar "què faig malament", "què puc fer en el seu lloc" i 2"com aconseguir fer-ho millor" en la gestió del meu temps.
Aquest curs vol facilitar el procés de creixement personal dels assistents en aquesta faceta, de manera senzilla, entretinguda i pràctica.
Mitjançant una metodologia participativa basada en exercicis d'interrogants, anàlisi de casos i jocs de rol, el que aquest curs aporta al participant és:
- Identificar els propis punts crítics i que presenten un marge de millora en gestió del temps, i trobar maneres de superar-los.
- Descobrir l'enclavament personal específic en què queda enquadrada aquesta habilitat, a fi de facilitar importants avanços individuals en la mateixa.
- Verificar quin és el punt essencial a treballar en aquesta habilitat, per aconseguir resultats sorprenents en ella.
- Considerar plantejar-se produir, però també cuidar la capacitat de produir.
Va dirigit a totes aquelles persones, empleats, directius i professionals, que vulguin reflexionar sobre com estan gestionant actualment el seu temps, a fi d'arribar a conclusions significatives sobre com actuar de manera més efectiva, és a dir com aconseguir "més" en "menys" temps.

Programa

1. Com gestiono el meu temps?
2. El que fa guanyar i perdre temps. L'addicció a l'urgent. El "presentisme"
3. Maneres de superar els "lladres de temps" que a mi més m'afecten
4. Reunions
5. El correu electrònic
6. La delegació com a eina fonamental de la gestió del temps de qui té col·laboradors al seu càrrec
7. La delegació com a clau del lideratge
8. L'organització del treball: qui ha de fer què
9. Gestionant l'energia i l'estrès
10. Què fer quan sembla impossible gestionar el temps?

Professorat

Antonio Valls. Consultor especialista en habilitats directives. Formador i coach.