Edificis de Consum Energètic Quasi Zero (nZEB)

  • Àrea: Energia
  • Modalitat: Presencial
  • Data inici: 07/10/2019
  • Localització: Barcelona

Descripció

En els pròxims anys, un dels grans reptes del sector de la construcció en tots els països europeus serà complir els objectius que la Directiva d'Eficiència Energètica d'Edificis (2010/31/EC) assenyalava per a la implantació en 2020 dels anomenats edificis de consum d'energía quasi nul, nZEB (Nearly Zero Energy Buildings).

L'objectiu del curs és capacitar als alumnes en les estratègies tant passives com actives per aconseguir edificis nZEB.
Per tal d'assolir aquest objectiu es planteja un curs que combini la part teòrica amb l'aplicació dels criteris en l'eina oficial de certificació HULC.

El darrer dia de curs es realitzarà una visita a un edifici nZEB

Programa

Sessió 1.
Introducció als conceptes bàsics i estratègies d'actuació.
En aquesta sessió s'exposarà: el marc normatiu europeu de referència, el nou marc normatiu espanyol, definició de estàndards de baix consum, certificats de construcció sostenible, estratègies d'actuació per aconseguir edificis nZEB i la importància de la gestió energètica.

Sessió 2.
Estratègies passives i conceptes bàsics per reduir la demanda energètica.
En aquesta sessió es descriuran les principals estratègies passives a implementar i s'avaluarà el seu efecte mitjançant l'aplicació d'aquestes estratègies a un model que es simularà amb HULC.

Sessió 3.
Estratègies actives i conceptes per reduir el consum de climatització i ACS (Part 1)
En aquesta sessió es descriuran els sistemes de climatització i producció de ACS més eficients per assolir edificis de consum nZEB.

Sessió 4.
Estratègies actives i conceptes per reduir el consum de climatització i ACS (Part 2). Implementació d'energies renovables.
En aquesta sessió s'analitzaran les energies renovables més interessants d'aplicació en l'edificació i el principal marc regulatori d'aplicació

Sessió 5.
Estratègies actives i conceptes per reduir el consum d'il·luminació.
Metodes i sistemes d'il·luminació, tecnologia de làmpades,...

Sessió 6.
Visita a un edifici nZEB: Complex d'equipaments Vil·la Urània de l'equip d'arquitectes SUMO arquitectes slp i Yolanda Olmo.

Professorat

Sergi Pérez Cobos. AMB
Oriol Barber. DEKRA
Licinio Alfaro. ITeC
SUMO arquitectes