Descripció

El curs pretén transmetre conceptes bàsics teòrics, tecnològics i d'entorn normatiu per tal de donar tota la informació necessària que envolta el món de les infraestructures de recàrrega de vehicle elèctric i les seves instal·lacions.

Dirigit a professionals que hagin de realitzar projectes amb infraestructures de recàrrega de vehicle elèctric i tinguin dubtes de com aplicar la normativa i les previsions de càrrega, i també a enginyers que es vulguin dedicar de manera especifica amb aquest tipus de solucions per desenvolupar projectes claus en mà.

Programa

1. Evolució del món del vehicle elèctric i de les tecnologies de recàrrega
1.1 Tipus de vehicles elèctrics i les seves necessitats de càrrega
1.2 Evolució nacional i internacional.

2. Què necessita conèixer l'enginyer que projecta instal·lacions elèctriques:
2.1 Glossari específic i definicions
2.2 Tipus de connectors i modes de càrrega
2.3 Normativa de producte: EN 61851-1

3. Anàlisi detallada de la normativa relacionada amb la infraestructura de recàrrega de vehicle elèctric: ITC-BT 52
3.1 Projectes d'instal·lacions a la vivenda unifamiliar
3.2 Projectes d'instal·lacions en aparcaments col·lectius: Anàlisi de diversos esquemes d'instal·lació
3.3 Projectes d'instal·lacions en pàrquing públic
3.4 Projectes d'instal·lacions a la via pública

4. Sessió pràctica de configuració d'una solució de recàrrega de manera local i remota via web-bowser

5. Requisits generals de la instal·lació i previsió de càrregues
5.1 Alimentació, protecció elèctrica de circuits i canalitzacions
5.2 Mesuradors secundaris i solucions de monitorització de consums i SPL
5.3 Protocols de Comunicació: OCPP 1.5 i Modbus Ethernet

6. Preguntes més freqüents sobre els projectes i instal·lacions de recàrrega de V.E. (FAQs)

7. Quin paper hauria de jugar l'enginyer

Professorat

Alejandro Valdovinos. Enginyer Telecomunicacions, Màster en Eficiència Energètica. Business Development Manager E.V. Simon.

Cursos relacionats

L' Enginyer comercial. Tècniques de venda

Curs Revit MEP

Curs complet en Microsoft Power BI