Els enginyers industrials dins l'àmbit de l'activitat pericial

Descripció

Aquest curs, ofereix les pautes dels aspectes legals que cal tenir presents en les actuacions pericials.
Quines són les parts del procés, quins són els drets i quins els deures del perit.
Es tracta d'un curs multidisciplinar i dirigit a enginyers generalistes.

DIRIGIT A
Professionals/tècnics interessats en obtenir una visió pràctica, de l'activitat pericial.

Programa

1a. PART: Àmbit legal de l' activitat pericial

1.1.- Aproximació a l' activitat pericial
1.2.- Definició de prova pericial
1.3.- Tipus de perits
1.4.- Temps i forma de presentació del dictamen pericial
1.5.- Designació judicial del perit en el procés civil
1.6.- Acceptació i nomenament del perit
1.7.- Responsabilitat del perit
1.8.- La pericial en els arbitratges. Arbitratges Internacionals2na. PART: Pràctica pericial. Exemples pràctics

2.1.- Forma i continguts del dictamen pericial
2.2.- Exemples pràctics:
- Patologies construcció
- Patologies instal·lacions
- Reclamacions, Costos indirectes
- Incendi en activitat industrial
- Valoració de danys
- Altres


(Els exemples pràctics poden variar en funció del perfil professional d'alumnes als quals vagi dirigit el curs)

Professorat

German Palacín i Fornons, enginyer industrial col·legiat nº 11460. Professor i estudiant de Doctorat a l'UPC.
Pèrit judicial, membre Subcomissió de Pèrits del Col.legi d'Enginyers industrials de Catalunya.
Director general de l'empresa PROINVA, PROYECTOS DE INGENIERÍA DEL VALLÈS, S.L.P.