El nou paradigma elèctric

  • Àrea: Energia
  • Modalitat: Presencial
  • Data inici: 25/11/2019
  • Localització: Delegació del Vallès

Descripció

S'ha canviat la data del curs, pel DILLUNS, 25 DE NOVEMBRE A LES 15h

Objectius del Curs:
Presentar una visió clara i amb caràcter introductori a les quatre noves realitats tecnològiques i energètiques que, estant ja presents en la nostra vida, marcaran el desenvolupament energètic (i especialment elèctric) en els propers anys; també veure com, gràcies a ella, es van a afrontar els reptes amb què es troben els sistemes elèctrics actuals i la societat civilitzada en general.

Aquestes noves realitats són:
- Les Xarxes Intel·ligents o Smart Grids
- Les Energies Renovables
- Els nous mitjans d'emmagatzemament massiu
- El desplegament del Vehicle Elèctric

Dirigit a:
Sent un curs divulgatiu i de caràcter introductori va dirigit a un col·lectiu, amb certes inquietuds tecnològiques, però amb caràcter generalista. No necessita de formació específica en cap matèria, tot i que serà més profitós per a persones amb una formació de ciències.

Programa

-BLOC I: SMART GRIDS

-EVOLUCIÓ DEL SISTEMA ELÈCTRIC.
-CONCEPTE DE SMART GRID. DEFINICIONS. OBJECTIUS
-SMART GRIDS: AGENTS INVOLUCRATS
-EVOLUCIÓ: FASES CAP A LA XARXA INTEL·LIGENT (SMART GRID)
Incidència en la Corba de la Demanda
Entorns Ethernet i Xarxes IP.
Infraestructura de la Xarxa d'Informació per a l'Energia.
Cables de Coure, Fibres Òptiques i Sistemes sense fil.
Arquitectura de Comunicacions per a les Smart Grids.
Tecnologies d'Accés per a xarxes FAN i HAN

-EXERCICI COL·LABORATIU 1.
.Tecnologies TIC a les Smart Grids. Per on començar?
.EXERCICI COL·LABORATIU 2
.Com hauria de ser la nova Arquitectura de Comunicacions per a les
Smart Grids?


-BLOC II: SISTEMES ELECTRICS DEL FUTUR

-Present i Futur
-Evolució del mercat d'Energia Elèctrica
-Resposta a la nova demanda
-Energia i Telecomunicacions
-Fluxos de Càrrega


-EXERCICI 3.
Anàlisi del Flux de Càrrega d'un Sistema Elèctric de Potència (SEP)


- BLOC III: ENERGIES RENOVABLES

-Desafiaments de les Energies Renovables
-Smart Home
-Corrent Alterna vs Corrent Contínua-BLOC IV, EMMAGATZEMATGE I VEHICLE ELÈCTRIC.

-Energies Renovables i Emmagatzematge
-Noves Tècniques d'Emmagatzematge
-Vehicle Elèctric
La nova generació de Motors Elèctrics


-EXERCICI COL·LABORATIU 4.
Com convertir un kart tradicional en un kart elèctric?

- EXERCICI COL·LABORATIU 5.
Incidència del VE a la Xarxa de Distribució-BLOC V: MICROGRIDS. SMART CITIES I SMART VILLAGES

MICROGRIDS
SMART CITIES I SMART VILLAGES

-EXERCICI COL·LABORATIU juny.
¿ Elements principals d'una Microgrid

-EXERCICI COL·LABORATIU juliol.
¿ Disseny teòric d'una Microgrid

-CONCLUSIONS

Professorat

José Antonio Tormo Vento, enginyer industrial elèctric.

Cursos relacionats