Mètodes eficaços per a la presa de decisions

Descripció

El propòsit del curs és desenvolupar diferents estratègies per prendre decisions en funció de la situació a la qual hem d'enfrontar-nos i del temps necessari per a donar una resposta eficient.
La bondat d'una decisió resideix en actuar bé, a temps i amb el compromís dels altres per a la seva execució. Si una decisió no compleix amb aquests requisits, pot ser perfecte, però no operativa.

Els objectius del curs són:
- Identificar la naturalesa de les situacions potencialment problemàtiques
- Identificar el mètode més adequat per prendre la decisió (heurístic o analític)
- Analitzar la informació per a poder plantejar-se un objectiu de solució
- Generar alternatives de solució
- Establir indicadors per a seleccionar la millor manera d'aplicar la solució.

Programa

1. La presa de decisions

1.1 Problemes i situacions problemàtiques:
Causes que originen la situació
Conseqüències derivades

1.2 Priorització per a abordar una situació:
Magnitud de la desviació
Tendència de la desviació


2. El diagnòstic de la situació

2.1 L'anàlisi de les causes:
Procedimentals, humanes i tècniques

2.2 El plantejament d'objectius de solució:
Correctors i expansius

2.3 La generació d'alternatives de solució:
Innovadores/conservadores


3. El procés de presa de decisions

3.1 Models en la presa de decisions:
Analítics (existències de temps i informació) i Heurístics (falta de temps i informació)

3.2 Participació en la decisió:
Persones implicades en el procés (implicades en la seva execució i afectades per la decisió)

3.3 Les tècniques en la presa de decisions
Responsabilitat, compromís i consens (entre els diferents actors concurrents)

Professorat

Alejandro Martín. Llicenciat en Ciències socials (UB). PDD per IESE. Màster en Comunicació (UPF), PS en Neuromarketing (UB). Màster en Direcció de RRHH (EADA). Màster E.E. en Formació (UPC).
Soci- Director de TDSystem. Executive coach. Consultor i formador en desenvolupament Organitzatiu i habilitats directives.