Curs de formació Tècnics competents en elaboració de Plans d'Autoprotecció

  • Àrea: Enginyeria
  • Modalitat: Presencial
  • Data inici: 11/03/2020
  • Localització: Demarcació de Tarragona

Descripció

Donat l 'interès mostrat per alguns companys, s'ha programat una nova edició del Curs de formació de tècnics competents en elaboració de plans d'autoprotecció segons el detall que segueix. La posada en marxa del mateix estarà condicionada a la inscripció d'un mínim de 10 participants.

CURS DE FORMACIÓ BÀSICA ( 176 hores lectives )

Objectiu: Dotar dels coneixements necessaris per elaborar plans d'autoprotecció i per obtenir l'acreditació com a personal tècnic competent en l'elaboració de plans d'autoprotecció per a les activitats i centres d'interès per a la protecció civil local, d'acord amb el Decret 30/2015.

El curs es desenvoluparà en la modalitat semipresencial.

Destinat a : Persones amb titulació Universitària (s'areditarà amb còpia compulsada del títol)

A la sessió d'inici es farà la presentació del curs, de la plataforma d'e-learning, normes d'assistència, participació i avaluació. Així mateix es farà lliurament de les claus individualitzades d'accés a la plataforma per a cada participant.

CURS DE FORMACIÓ SUPERIOR ( 152 hores lectives )

Objectiu: Dotar dels coneixements necessaris per elaborar plans d'autoprotecció i per obtenir l'acreditació com a personal tècnic competent en l'elaboració de plans d'autoprotecció per a les activitats i centres d'interès per a la protecció civil de Catalunya , d'acord amb el Decret 30/2015.

El curs es desenvoluparà en la modalitat semipresencial.

Destinat a : Persones amb titulació Universitària i que estiguin prèviament acreditades per a l'elaboració de plans d'autoprotecció en l'àmbit local o hagin superat el curs de formació bàsica.

Professorat

Coordinador tutor del Curs: Magí Casellas Andreu. Enginyer Industial.