Descripció

Adreçat a enginyers de telecomunicació, informàtics, electrònics i industrials així com a altres professionals que vulguin adquirir una comprensió funcional del sistema LTE a nivell d'enginyeria i operació en xarxa.

Programa

1. La xarxa de telefonia mòbil: aspectes básics
1.1. Concpetes bàsics d'una xarxa de telefonia mòbil
1.2. Comparativa d'LTE vers altres tecnologies
1.3. Procediments en la gestió tècnica de la xarxa
1.4. KPI's de xarxa

2. Descripció de la tecnologia LTE
2.1. Conceptes d'alt nivell i blocs funcionals dels EPS (Envolved Packet System)
2.2. La xarxa d'accés ràdio: E-UTRAN
2.3. Procediments de la xarxa LTE
2.4. Principals funcionalitats
2.5. IoT en LTE: NB-lot i Cat-M
2.6. Relació en bandes lliures: LTE-U i LAA
2.7. Veu en LTE: VoLTE
2.8. Relació amb 5G: EN-DC i DSS

Professorat

Claudi Berenguer
Enginyer de Telecomunicació per la UPC (1998). Amb una experiència de 20 anys en enginyeria i operació de xarxes de telefonia mòbil.