Innovació en corporacions. Com validar idees innovadores - curs Online

Descripció

Els objectius del curs són:

- Com innovar en les corporacions. Que és l'acceleració corporativa
- Com innovar a través de les start ups
- Com identificar idees i projectes d'èxit
- Com identificar els aspectes claus per validar una idea de negoci
- Conèixer les tècniques de validació de idees
- Identificar la proposta de valor
- Passar de la idea al pla de negoci
- Millorar els coneixements per emprendre iniciatives amb èxit.

El curs va dirigit a Corporacions que vulguin innovar, emprenedors o corporacions que vulguin llançar al mercat un nou projecte, producte o model de negoci y, en general, qualsevol persona atreta pel món de la emprenedoria.

Programa

Programa

1. Introducció

2. Conceptes bàsics. Innovació

3. Formes d'innovar

4.Com valorar una bona idea, projecte o Start up
4.1. Oportunitat
4.2 Proposta de Valor
4.3 The Business Model Canvas
4.4 L'equació més important per l'emprenedor
4.5 Encaix Client-Producte
4.6 Principis del Lean Starup, MVP
4.7 Mètriques

5. Valoració de les start ups

Professorat

David Blasco. Accel & Grow. Grup La Mutua dels Enginyers