Descripció

El 24 d'octubre de 2019, el BOE va publicar el nou Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques, amb entrada en vigor el 2 de gener de 2020.
El Reglament d'instal·lacions frigorífiques anterior s'havia publicat al 2011, però les novetats en les normatives europees i el progrés de la tècnica n'han forçat la seva actualització. Cal doncs que tots ens posem al dia.

En aquest curs es revisaran les principals característiques del nou reglament. També es revisarà com es veuen afectades les instal·lacions ja existents o en curs d'instal·lació.

El curs es realitzarà per streaming en directe.

Programa

1. El nou reglament i la seva relació amb la legislació existent: Reglament anterior, RITE, Reglaments Europeus, etc.

2. Àmbit d'aplicació del Reglament

3. Classificacions: Refrigerants, fluids secundaris, sistemes de refrigeració, locals d'emplaçament i instal·lacions

4. Professionals habilitats i empreses frigoristes. Requisits

5. El cicle de vida de les instal·lacions frigorífiques: Des del projecte fins al desmantellament:
5.1. Utilització dels diferents refrigerants
5.2. Disseny, construcció, materials i aïllament
5.3. Components de les instal·lacions
5.4. Sala de màquines específica
5.5. Protecció d'instal·lacions contra sobrepressions
5.6. Assajos, proves i revisions prèvies a la posada en servei
5.7. Marcatge i documentació
5.8. Situacions particulars: locals refrigerats per a processos, atmosferes artificials,...
5.9. Instal·lacions elèctriques
5.10. Posada en servei
5.11. Manteniment, revisions i inspeccions periòdiques
5.12. Mesures de prevenció i de protecció personal
5.13.Manipulació de refrigerants i reducció de fuites
5.14 Identificació de canonades i símbols
5.15. Instal·lacions tèrmiques en els edificis amb refrigerants dels grups L2 i L3

6. Les instal·lacions existents o en curs d'instal·lació i el nou reglament

Professorat

Lluís Miret. Enginyer Industrial. Consultor