Descripció

Avui més que mai té sentit el concepte de "Renovar-se o morir", Aplicar les tecnologies 4.0 serà el desencadenant del canvi i la supervivència en els negocis. La incidència de les tecnologies disruptives és tan alta que l'única manera de competir en aquesta nova realitat és sent el líder en la utilització d'aquestes tecnologies i canviant més ràpid que l'entorn. Les empreses que no aprofitin les noves oportunitats per augmentar la seva productivitat desapareixeran.

La majoria dels canvis en el passat es devien a millores en el producte, però actualment els canvis venen provocats perquè les noves tecnologies representen noves oportunitats per produir millores en els processos i incrementar la productivitat.

El curs explica perquè com aplicar les tecnologies 4.0, quins canvis representaran, i quins avantatges competitius es poden aconseguir al fer-ho.

El curs va dirigit a propietaris, directors i gestors de totes les àrees del negoci que vulguin conèixer quines noves oportunitats obren les tecnologies 4.0 i com aprofitar-les.

Programa

1. Situació de la indústria en el 2030
2. Reducció de costos de producció
3. Aplicació de tecnologies 4.0
4. Exemples empresarials
5. Taller d'aplicació dels conceptes
6. Conclusions i plans d'acció

Professorat

Xavier Pujol, consultor especialitzat en millora de processos, digitalització i projectes 4.0