Descripció

Els objectius del curs són:

- Potenciar el teu autoconeixement: com actuo i que resultats obtinc
- Millorar la nostra capacitat d'autogestió: emocions i actituds
- Detectar àrees de millora personal-professional
- Aprendre a canviar la nostra actitud davant les situacions del dia a dia
- Desenvolupar comportaments efectius i productius
- Realitzar canvis per millorar la nostra efectivitat

Dirigit a totes les persones interessades en millorar el seu grau de satisfacció respecte als resultats que estan obtenint en les diverses àrees de la seva vida: personal, professional, interpersonal, a traves del canvi de creences, emocions, comportaments i actituds.

Programa

1. Autoconeixement: pensar - sentir - actuar
2. Tenir un propòsit per assolir els nostres objectius
3. Les creences: base de la nostra eficàcia
4. Modificar creences errònies que dificulten la nostra eficàcia
5. Gestiona les teves emocions: clau de la productivitat
6. El poder dels hàbits: com canviar-los
7. Com realitzar canvis: eliminar pors i barreres
8. El pensament positiu: clau de l'efectivitat
9. Automotivació: aconseguir objectius i millorar resultats
10. Pla d'Acció: " El camí de l'èxit: defineix la vida que vols viure"

Professorat

Maria Antonia Carmona Carles. Llicenciada en Psicologia i Dret. Coach i Formadora experta en Habilitats Directives i Personals amb més de 20 anys de experiència en empresa, amb diferents col·lectius i en diferents entorns empresarials.

Cursos relacionats