Descripció

Els contractes bilaterals de compravenda d'energia, coneguts habitualment amb l'acrònim PPA (power purchase agreement), estan actuant cada vegada més com a catalitzador financer de la transició energètica en l'àmbit industrial. Ja sigui per a instal·lacions d'autoconsum o per a plantes en sòl, aquests contractes estan permetent als industrials proveir-se de energia neta d'instal·lacions concretes i identificades, sense haver de suportar la inversió associada, però beneficiant igualment de l'estalvi derivat de proveir-se d'energies renovables, així com d'un preu estable de l'energia.
Els promotors de les instal·lacions, per la seva banda, s'asseguren mitjançant en aquests acords amb offtakers uns ingressos a llarg termini no exposats a la volatilitat de preu de mercat elèctric majorista (pool).

Programa

Primer bloc: 2 hores
A. Què és i per a què serveix un PPA?
1. Orígens i perspectives de futur PPAs
2. L'òptica financera: la raó de ser dels PPAs
3. Els PPAs en el sistema elèctric peninsular
3.1 Actors del sistema
3.2 Pool i OMIE
3.3 Mercats de futurs i OMIP
3.4 Entrada dels PPAs en aquest contex

4. PPAs amb comercialitzadores vs amb industrials
Tipus de PPA: característiques i aspectes jurídics a tenir en compte
4.1 Físics
4.2 Sintètics
4.3.Financers

Segon bloc: 2 hores
B. Actors i interessos respectius

1. Els finançadors
2. Els propietaris de les instal·lacions
3. Les comercialitzadores, les distribuïdores i els agents de mercat
4. Els industrials

D. Practical insights negociació PPAs
1. Passes del procés
2. Principals qüestions segons tipus PPA

Professorat

Jorge Andrey Sterner. Advocat a DAUSS Abogados