Descripció

La reinvenció d'un negoci és un procés de canvi intensiu on molts paradigmes s'han de desterrar. Actualment les tecnologies 4.0 ens brinden la possibilitat de fer-ho i la realitat és que les empreses que no canviïn i s'adaptin a les noves necessitats i demandes del mercat desapareixeran.

Avui més que mai té sentit el concepte de "Renovar-se o morir", S'ha d'entendre que aplicar les tecnologies 4.0 serà el desencadenant del canvi i la supervivència en els negocis. La incidència de les tecnologies disruptives és tan alta que l'única manera de competir en aquest nou entorn és sent el líder en la utilització d'aquestes tecnologies i canviant més ràpid que l'entorn.

La majoria dels canvis en el passat es devien a millores en el producte, però actualment els canvis venen provocats perquè les noves tecnologies representen noves oportunitats per replantejar-se els negocis.

El curs explica perquè cal reinventar els negocis usant les tecnologies 4.0, quins canvis representaran, i quins avantatges competitius es poden aconseguir al fer-ho.

Dirigit a gerents, propietaris, inversors, directors i gestors de totes les àrees del negoci, que vulguin conèixer com es pot reinventar el negoci amb l'ús correcte de les tecnologies 4.0 per fer-lo més competitiu i adaptar-lo a les necessitats del mercat.

Programa

1. La situació de les empreses en 10 anys: megatrends i prediccions.
2. Els avantatges competitius derivats de l'ús de les tecnologies 4.0. Presentació de les tecnologies i descripció de les possibilitats de cadascuna d'elles.
3. Exemples d'empreses d'èxit que han canviat el concepte de negoci utilitzant les tecnologies 4.0
4. Exemples d'empreses que han estat escombrades en no adaptar-se a les noves necessitats del mercat i no fer servir les noves tecnologies 4.0
5. La mentalitat guanyadora: com afrontar la transformació tecnològica 4.0
6. Exercici individualitzat per cada assistent. Descripció dels processos claus i com transformar-los utilitzant les tecnologies 4.0
7. On som i on volem arribar. Quin pot ser el procés de reinvenció 4.0 del meu negoci.
8. Conclusions i plans d'acció.

Professorat

Xavier Pujol. Consultor especialitzat en millora de processos, digitalització i projectes 4.0