Descripció

L'enginyeria implicada en el desenvolupament de productes i el seu servei, en l'especificació del seu procés de fabricació i en el seu suport posterior al llarg de tot el cicle de vida del producte, ha estat profundament transformada per la incorporació d'eines de caire digital en tots els àmbits. Eines digitals i resultats digitals en una funció que, gràcies a la Internet de les Coses, l'Aprenentatge Automatitzat i la Realitat Virtual/Augmentada, està redefinint el propòsit mateix de l'enginyeria i determinant, que el nou objectiu a assolir és la definició del Bessó Digital (Digital Twin) així com establir les bases per disposar d'un Fil Digital (Digital Thread) que faciliti la traça del producte/servei, el qual serà imprescindible en un futur entorn de servicialització creixent.

Aquesta formació va dirigida a enginyers i professionals d'empresa en l'àmbit de la enginyeria de producte o procés, interessats en conèixer les bases de la gestió digital del cicle de vida del producte/servei.

NOTA: Aquest curs es pot seguir presencialment o online en directe. Cal indicar a la inscripció quina modalitat es seguirà.

Programa

1. Introducció al Digital Twin: des del CAD fins a la IoT
2. Definició digital del producte: dades representatives i metadades
3. Definició digital de les operacions: processos i instruccions
4. Simulació i representacions sintètiques: prototipat virtual
5. "Digital Thread": el fil digital
6. Gestió de les representacions i de les dades, gràcies al SW: representacions i dades
7. Producció del SW incrustat i del "backend": la rebotiga digital
8. Plataformes de suport al Digital Twin: modelar, analitzar i augmentar
9. Gestió de projectes: la gestió de l'enginyeria
10. Fulles de ruta en l'adopció d'una estratègia de Bessó i Fil Digitals

Professorat

Carlos Cosials. ALM/IoT Senior Business Consultant, Integral