Soldadura i Assaigs No Destructius. Curs Online en Directe

Descripció

L'objectiu del curs és transferir als participants les habilitats i coneixements teòrics i pràctics requerits en projectes, obtinguts de l'experiència i de les millors pràctiques d'Enginyeria.
Mitjançant aquest curs podrem :
1. Estudiar i adquirir el vocabulari i fonaments.
2. Assimilar els fonaments d'unions soldades
3. Comprendre l'organització del Codi ASME IX
4. Familiaritzar-nos amb els processos de soldadura
5. Conèixer els diferents Assaigs No Destructius
6. Avaluar unions soldades mitjançant defectologia
7. Desenvolupar els aspectes fonamentals de:
Welding Procedure Specification (WPS)
Process Qualification Report (PQR)
Welder Procedure Qualification (WPQ)

Aquesta formació va dirigida a tècnics, dissenyadors, professionals lliures i enginyers relacionats amb el càlcul, disseny, selecció, fabricació, seguretat, qualitat i manteniment de sistemes i equips en processos industrials.
No són necessaris coneixements previs per a la inscripció en aquest curs.

Programa

1. Fonament del disseny d'unions soldades
El cordó de soldadura, tipus de soldadures
Vores, zona fosa
Tractaments tèrmics, Soldabilitat

2. Organització del codi ASME IX
Introducció al codi ASME
Secció IX del Codi ASME
Part QW-soldadura

3. Processos de soldadura més habituals
TIG, SMAW, MIG / MAG, FCAW, SAW

4. Procediments de soldadura (WPS)

5. Procediments (PQR) i soldadors (WPQ)
Qualificació d'un PROCEDIMENT (Art. II)
Qualificació de SOLDADORS (Art. III)

6. Realització d'especificacions de soldadura
Acer al Carboni
acer Inoxidable

7. Assaigs no destructius
inspecció Visual
Inspecció per líquids penetrants (LP)
Inspecció per Partícules Magnètiques (MP)
Inspecció per Ultrasons (UT)
Inspecció Radiogràfica (RT)

8. Defectes de les soldadures
Fissures, Porositat
inclusions sòlides
Manca de fusió
Falta de Penetració
Defectes de forma

Professorat

Carlos Vinagrero. Més de quinze anys d'experiència en projectes multidisciplinaris d'enginyeria en els sectors de Gas i Petroli, tant upstream com downstream, exercint tasques de: Especialista en QC, Enginyer de Projecte, QC & Inspecton Manager i Engineering Manager entre d'altres.

Cursos relacionats

Rociadores automáticos

Curs: Gestió pràctica dels residus industrials