Descripció

La intel·ligència artificial (IA) és una disciplina molt àmplia que va néixer als anys 1950 i que darrerament ha pres força degut a la disponibilitat de dades, als costos decreixents de computació i a alguns resultats espectaculars especialment en el camp del Machine Learning (Aprenentatge Automàtic - AA).
El curs es centra en l'estudi i l'aprenentatge dels diferents conceptes clau que han provocat la irrupció de la IA al món empresarial i com aquest fenomen es deriva de les tecnologies habilitadores com el Big Data o el Cloud Computing. Així mateix, es treballarà en profunditat el concepte de Machine Learning i els alumnes podran dissenyar i implementar estratègies d'IA per a diferents entorns empresarials.
Per optimitzar l'aprenentatge als exercici pràctics es recomana que cada participant vingui amb el seu portàtil.

Aquesta formació va dirigida a qui vulgui tenir una immersió ràpida i efectiva en el món de la intel·ligència artificial, per a aplicar-les als seus problemes d'empresa o per obrir noves possibilitats de negoci.

NOTA: Aquest curs es pot seguir presencialment o online en directe. Cal indicar a la inscripció quina modalitat es seguirà.

Programa

1. Introducció
1.1 La connexió entre Big Data, Ciència de Dades i Intel·ligència Artificial
1.2 Els nous perfils professionals relacionats amb aquest camp
1.3 Metodologia de desenvolupament d'un projecte d'IA en un entorn empresarial
1.4 Què entenem per Intel·ligència Artificial i breu contextualització
1.5 Visió històrica. Evolució de la IA. Machine Learning / Aprenentatge automàtic
1.6 Estat de l'art: xarxes neuronals i Deep Learning
1.7 On trobar més informació i com aprendre'n més

2. Intel·ligència Artificial als diferents mercats i sectors
2.1 Tendències actuals
2.2 Adopció de la IA a les empreses i bones pràctiques
2.3 Exemples d'aplicació en diferents àmbits de l'operativa empresarial

3. Exercicis pràctics. Resolució en grup de casos de negoci on l'IA esdevé el centre de la solució

Professorat

Lali Soler. Big Data CoE Barcelona