Descripció

Els objectius d'aquest curs són:
- Saber com gestionar i modificar les nostres emocions i els nostres estats d'ànim per tal de ser el màxim d'efectius.
- Aprendre 5 competències per treballar amb les emocions nostres i dels altres.
- Aprendre i practicar diferents tècniques d'intel·ligència social aplicades al dia a dia de l'enginyer.

En finalitzar aquesta formació, els participants hauran adquirit les habilitats necessàries per poder gestionar i modificar les emocions i els estats d'ànims, per tal d'augmentar la seva efectivitat.

El curs va dirigit a:
Professionals i tècnics que vulguin augmentar la seva capacitat per reconèixer les seves pròpies emocions, les dels altres, gestionar-les i potenciar el seu perfil aprenent tècniques per aconseguir millors resultats interactuant amb altres persones.

Programa

1. Emocions. Conceptes fonamentals.
1.1 Emocions i intel·ligència emocional.
1.2 Dimensions fisiològica, emocional, racional i de comportament.
1.3 El cicle emocional.
1.4 Distorsions cognitives i emocionals.

2. Intel·ligència emocional. Competències.
2.1 Consciència d'un mateix.
2.2 Autoregulació.
2.3 Motivació.
2.4 Empatia.
2.5 Intel·ligència Social.

3. La Intel·ligència Social aplicada al dia a dia de l'enginyer.
3.1 Tècnica per influir en els altres de forma efectiva.
3.2 Tècnica per donar i rebre feedback constructiu.
3.3 Tècnica per dir NO de forma efectiva.3.4 Tècnica per demanar canvis de comportaments.

4. La ciència de la felicitat.
4.1 Diferència entre emocions i estats d'ànim.
4.2 Dades empíriques sobre la felicitat.
4.3 Activitats associades a la felicitat i validades experimentalment.
4.4 Com entrenar al cervell per què esdevingui més positiu?

Professorat


Francesc Selva - Enginyer Industrial
Màster en Desenvolupament Organitzacional i Consultoria de Processos pel GR Institute for Organizational Development