Descripció

Aquest curs pretén transferir als participants les habilitats i coneixements teòrics i pràctics requerit en projectes, obtinguts de l'experiència i de les millors pràctiques d'enginyeria.

Els objectius del curs són conèixer els diferents Equips Mecàncis d'una planta industrial i les seves funcions principals, familiaritzar-se amb els codis de disseny dels principals equips mecànics, aprendre a dissenyar els components principals d'aquests equips mecànics i beneficiar-se de lliçons apreses i millors pràctiques adquirides de grans projectes.

Programa

1. Codi ASME B31. Divisions, organització i abast
2. Especificació de canonades. Canonades Accessoris. Piping Class
3. Càlcul de Espesors. Equacions ASME B31. Espesors comercials
4. Layout de canonades. Arranjament general. Plot Plan. Ubicació equips
5. Anàlisi de flexibilitat. Càrregues tèrmiques. Càlculs simplificats
6. Codi ASME VIII. Divisions. Organització. Abast
7. Eficiència de junta. Categoría de juntes. Valors d'eficiència
8. Disseny per pressió Interior. Envolvents. Capçals. Cons
9. Disseny per pressió exterior. Línies suport. Anell de rigidització
10. Codi TEMA. Divisions. Organització. Abast
11. Configuració d'Intercambiadors S&T. Tipus, Arranjament de canonades. Número de passos
12. Disseny de la Carcassa. Envolvents cilíndrics. Tipus de capçals
13. Disseny del feig Tubular. Placa tubular. Estructura feig. Unió de tubs.
14. Codi API 650. Divisions. Organització. Abast
15. Disseny de la Paret del Tanc. Mètode del Peu. Requeriments de fabricació
16. Disseny del fons del tanc. Distribució de xapes. Xapa anul·lar
17. Disseny de sostre fix. Tipus de sostres. Configuració. Espesors

Professorat


Javier Tirenti  Arveng consulting Enginyer Mecànic i Màster en Administració d'Empreses.