Càlcul de sistemes d'enllumenat amb Dialux. Curs Online en directe

Descripció

Les reglamentacions sobre eficiència energètica i sobre seguretat exigeixen en molts casos la realització de justificacions per càlcul dels sistemes d'enllumenat: Nivells lumínics obtinguts, graus d'uniformitat, enlluernaments produïts, eficiències energètiques, enllumenats d'emergència, etc.

En aquest curs es realitzaran exercicis pràctics d'aquests càlculs per ordinador, utilitzant bàsicament el programa Dialux evo. En cada exercici es farà el disseny del propi sistema d'enllumenat i s'obtindran les documentacions justificatives exigides per les diferents reglamentacions.
És convenient que els participants en el curs acudeixin amb el seu portàtil i amb el programa Dialux evo ja instal·lat. El programa es pot descarregar gratuïtament d'Internet a http://www.dial.de/DIAL/es/dialux/download.html.

Programa

1. Visió general del programa DialuxEvo. Cóm està organitzat i què es pot fer
1.1 Tipus de projectes possibles
1.2 Interfície d'usuari: Elements, normes, idiomes, opcions,..
1.3 Objectes, mobles i superfícies
1.4 Colors i textures
1.5 Catàleg de lluminàries
1.6 Resultats obtenibles

2. Exercici 1: Local interior simple
2.1 Disseny del local. Importació de plànols
2.2 Disposició de mobles i objectes
2.3 Catàlegs de fabricants i selecció de lluminàries
2.4 Disposició de les lluminàries
2.5 Càlculs i obtenció de resultats

3. Exercici 2: Enllumenat d'edifici
3.1 Situacions diverses d'il·luminació: Escenes. Llum natural i llum artificial
3.2 Efectes mutus entre locals
3.3 Superfícies de càlcul. Enlluernament
3.4 Configuració de la documentació

4. Exercici 3: Escena exterior: Plaça pública
4.1 Elements a considerar
4.2 Disposició de les lluminàries
4.3 Obtenció de resultats. 4.4 Exportació de resultats.

5. Exercici 4: Enllumenat vial
5.1 Especificació de la via: calçades, voreres i carrils
5.2 Disposició de les lluminàries
5.3 Avaluació de resultats per ordinador i valoració dels mateixos

Professorat


Lluís Miret  Enginyer Industrial. Consultor