Descripció

Els objectius del curs són:

- Recordar a tots els implicats la tramitació necessària per a la realització d'un esdeveniment o acte extraordinari,
en el marc de la normativa vigent i des d'un punt de vista pràctic.
- Comentar les necessitats principals d'adaptació a la pandèmia de COVID19, amb exemples pràctics.
- Posar sobre les taula les necessitats, les limitacions i la problemàtica que això comporta per als organitzadors i altres implicats.
- Definir o aclarir quins són els punts més crítics en tot el procés.
- Recordar els mitjans mínims necessaris.
- Dur a terme casos pràctics: revetlla a poliesportiu, concert a camp de futbol, cursa de muntanya, mostra

El curs va dirigit a tècnics organitzadors d'esdeveniments i actes extraordinaris, tant de l'àmbit privat com de l'Administració. Serveis tècnics municipals. Responsables de protecció civil municipals. Tècnics competents PAU

Programa

Sessions 1 i 2: Conceptes bàsics, normativa d'aplicació, prevenció d'incendis en esdeveniments i actes extraordinaris

Sessió 3: Normativa d'espectacles, decret 112/2010

Sessió 4: Plans d'autoprotecció d'esdeveniments i actes extraordinaris

Sessió 5: Teoria i pràctica esdeveniments en edificis i a l'aire lliure (disseminats o en línia)

Sessió 6: Pràctica esdeveniments a l'aire lliure en recintes o via pública

Professorat


David Tisaire  Enginyer Industrial. Acreditat per la Generalitat de Catalunya com a tècnic competent per elaborar Plans d'Autoprotecció
Mónica Serra  Enginyera Industrial. Especialitzada en incendis
Margarita Gómez DGAS, Dep. Interior, Generalitat de Catalunya
Vicenta Blázquez  Técnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals, Especialitat Seguretat
Carlota García  Enginyera en Edificació i Enginyera en Seguretat. T&A associats
Gemma Marcobal  Enginyera en Organització industrial. T&A associats
Nacho Mon  Tècnic de Protecció Civil. Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament a l'Ajuntament de Barcelona