Descripció

Les empreses i sobretot les persones s'han vist obligades arran del confinament, covid i poscovid a plantejar-se noves opcions per desenvolupar el treball i gestionar el seu dia a dia. Com a conseqüència d'això moltes empreses s'han vist obligades a realitzar Teletreball comportant això a organitzar-se de manera eficient amb l'equip que treballa de forma remota
És per això que és molt important saber gestionar de forma eficient l'equip i tenir-lo organitzat perquè no sigui ineficient la seva gestió
L'opció del teletreball ha deixat de ser una alternativa per a les empreses a causa del Covid19. Ha tocat aplicar-lo "Sí o Sí" a causa de el confinament i la situació d'alarma que vivim. Això impacta directament en la motivació d'un mateix i els equips relacionats.
En aquest sentit, el curs està orientat a aportar una visió de les principals habilitats personals que s'han de tenir per desenvolupar-les i potenciar-les. Es reflexionarà i treballarà sobre la importància de l'automotivació, la motivació i la direcció d'equips humans.
A l'acabar el curs, l'assistent disposarà dels coneixements i els elements de criteri necessaris per detectar on estaria situat el seu pla de millora, com fer-ho i quina problemàtica podria trobar en el seu desenvolupament, tant en la seva planificació i / o programació com en la gestió dels recursos humans que hi participin.

Els objectius essencials són:
- Treballar la importància de la motivació de personal tant amb el Teletreball provocat pel Covid19 com sense ell.
- Conèixer i detectar les diferents capacitats i habilitats que necessita cada persona en el seu dia a dia per així poder-los motivar.
- Aprofundir en els aspectes de la motivació i de la feina en equip.

L'objectiu final serà el de provocar la reflexió i estimular plantejaments i actituds que es beneficiïn de les nocions apreses, perquè puguin ser aplicades en el dia a dia de l'empresa en aquest moment de Covid19.

Programa

1. Introducció
1.1. Introducció a la gestió eficaç i eficient de Persones
1.2. Com es gestionen les persones?
1.3. Quines habilitats i competències disposem?
1.4. Quina percepció tenen de nosaltres?
1.5. Impacte del Covid19 i del Teletreball en les persones de l'equip.
1.6. Com es gestionen persones de forma remota?

2. Motivació i Automotivació
2.1. Motivació i Automotivación: elements clau del líder
2.2. Qué es la motivació? Cóm es genera?
2.3.. Com podems automotivar en entorns complexos como és el Covid19?
2.4. Els factors Emocionals produïts pel Covid
2.5. Com motivar els col·laboradors de forma remota (teletreball)
2.6. Casos i Exercicis

3. Treball en Equip
3.1.Qué és treball en equip versus treball en grup?
3.2. Concepte de bé comú versus bé individual
3.3. Importància del treball en equip de forma remota
3.4. Com crear equips de treball de forma remota degut al Covid
3.5. Com establir i dirigir el treball en equip de forma remota
3.6. Com cohesionar i motivar els equipos de treball de forma remota
3.7. Casos i exercicis

4. Pla d'Acció Personal
4.1. El pla personal a curt io llarg termini
4.2. El coaching com eina d'ajut

Professorat

Salvi Hernández. Soci-Director de Sigma Consulting - Arekia. Assesor i Consultor Estratégic Empresarial. MBA Executive i Grau per Esade amb el programa de "Creació i gestió d'Empresas" i per IESE amb el programa PDG "Programa de Direcció General"