Descripció

Els objectius del curs són:

Tenir una visió global i estratègica d'un negoci
Entendre com les decisions dels diferents departaments o àrees de l'empresa afecten el compte de resultats i el balanç
Analitzar xifres, estudiar el mercat i els competidors
Treballar en equip compartint diferents punts de vista
Fomentar el networking entre els participants

Programa

El simulador que proposem és el Global Challenge que permet tenir una visió global i estratègica del negoci d'una multinacional que fabrica i ven telèfons mòbils a tres mercats diferents: Europa, Àsia i Estats Units.

En el Global Challenge es prenen decisions referents a: Planificació de la demanda i quota de mercat objectiu
Producció pròpia i/o outsourcing
Inversió en noves fàbriques
Gestió d'inventari (opcional)
Gestió de proveïdors tenint en compte ètica i sostenibilitat (opcional)
Gestió del personal de R+D: salaris, formació, contractació/acomiadament i rotació (opcional)
Inversió en R+D pròpia o compra externa
Màrqueting de producte: preu, diferenciació i promoció per a cada producte a cada mercat
Despeses de transport i prioritat logística
Preus de transferència en base a les taxes impositives existents a cada mercat (opcional)
Retribució a l¿accionista: dividend i recompra d¿accions
Finançament: deute a llarg i emisió de noves accions
Préstecs interns entre matriu i filials

Les competències que desenvoluparan els participants són:
1. Visió global
2. Mentalitat estratègica
3. Treball en equip
4. Negociació
5. Presa de decisions
6. Assumpció de riscos
7. Orientació al client
8. Lideratge
9. Resolució de problemes

Professorat

David Palet Martín. Enginyer de Telecomunicacions per la UPC i MBA d'IESE. Soci director de WinToWin Partners i director de Cesim.