Descripció

La competitivitat i la supervivència de tota empresa passa per implementar e integrar la innovació dins el seu ADN.

Els curs dona les claus per implementar de manera ràpida i exitosa un procés d'innovació en l'entorn de la Indústria 4.0:

- Com generar un canvi cultural que permeti iniciar aquest camí.
- Com gestionar dins la empresa el canvi de mentalitat analitzant casos d'èxit i de fracàs d'empreses.
- Quins són els elements clau per realitzar un roadmap ambiciós però realista.
- Com busquem inspiració dins i fora de la nostra empresa.
- Què hem de tenir en compte al voler implementar els canvis tecnològics.
- Quina és la utilitat del proof of concept per desbloquejar tecnologies.
- Com aprofitar al màxim la disrupció tecnològica que aporten les startups.
- Com aprofitar els recursos de fonts externes de coneixement.
- Quines possibles fonts d'ajuda hi ha per al finançament de projectes d'innovació.

Aquesta formació va dirigida a directors d'operacions, directors de planta, responsables d'enginyeria/manteniment, responsables de producció i gerència.

Programa

1. Roadmap de transformació digital
1.1 Canvi cultural. Eines de pensament lateral
1.2 Casos d'èxit
1.3 Establiment d'objectius
1.4 Preparació de roadmaps
1.5 Observers 4.0
1.6 Implantació de POC's
1.7 Seguiment de resultats i escalabilitat

2- Recursos externs en la Innovació 4.0
2.1 Open innovation, fonts externes de coneixement
2.2 Corporate venturing
2.3 Recursos de finançament autonòmic, estatal i europeu

Professorat

Marc Blanco  Plant Manager A Nissan Motor Ibérica
Bernat de San Pedro  Plant Manager a Nissan Motor Ibérica