Descripció

La Comissió Europea ha adoptat un ambiciós paquet de noves mesures sobre l'economia circular per ajudar a les empreses i consumidors en la transició a una economia més sòlida i circular, on s'utilitzin recursos d'una manera més sostenible.

En aquest context, en el qual les empreses i administració s'estan adaptant i consolidant en aquest nou escenari, la Comissió de Medi Ambient dels Enginyers Industrials de Catalunya ha volgut promoure un postgrau per especialitzar enginyers en l'acceleració del canvi en el sector, per passar d'una economia lineal a circular, seguint les directrius marcades per la Unió Europea, i compta amb un Consell Assessor format per les empreses i entitats més representatives del sector.
En el curs, s'estudiaran les diferents tipologies de residus existents, tant domèstics com industrials, agrícoles, miners, entre d'altres, i es veurà tot el ventall de tecnologies que poden aplicar-se per la valorització material i, si és el cas, també valorització energètica dels residus.
El temari també inclou les vies de conservació d'aquests residus, bàsicament en materials de construcció, on s'analitzarà la sostenibilitat dels materials modificats. Els materials reciclats, en el marc de l'edificació sostenible, han de ser analitzats sobretot des del punt de vista de l'energia incrustada (embedded energy) i les seves prestacions en servei. En tot aquest procés és fonamental la innovació i el disseny. D'aquesta manera es tanca el cicle de vida dels residus.

Dirigit a professionals amb formació tècnica i certa experiències en els àmbits de l'economia circular que vulguin aprofundir en la part pràctica i teòrica sobre la valorització dels residus, sempre des d'una òptica de l'economia circular.
Opinió dels alumnes

Programa

1. Estratègies d'Economia Circular. Introducció a la Economia Circular

2. El Canvi climátic

3. El marc jurídic dels residus

4. L'economia circular i els residus

5. Sostenibilitat energètica dels materials i de la vivenda. El disseny i la innovació

6. La valorització energètica dels residus. El "Waste-to-energy". Rendiments de les conversions energètiques. Mesures correctores de la contaminació. Biocombustibles. EERR. El futur de la automoció

7 Sostenibilitat, contaminació i economia circular

8. Experiències de tractament de residus en les plantes. Visites tècniques


Accedeix al nou programa 2023

Professorat

Coordinador:


Xavier Elias  Assessor tècnic a la presidència del Grup SUEZ i coautor del llibre "Economía Circular: conversión de residuos en recursos".

Veure Equip Docent