Descripció

La finalitat del curs és poder disposar dels coneixements tècnics teòrics i pràctics usats en el dia a dia dels projectes, extrets de l'experiència i de les millors pràctiques. Coneixements necessaris per al disseny, càlcul i selecció de sistemes de canonades. Cadascuna de les diferents seccions del curs s'abordarà amb exemples pràctics i interactius; d'aquesta forma, al final del curs, els participants seran capaços de dissenyar i calcular aquest tipus de sistemes.

Addicionalment, es farà referència al material "clau" i complementari als diferents mètodes de disseny necessari per a un correcte disseny, càlcul i selecció dels temes esmentats.

Finalment, es lliurarà documentació detallada dels mètodes de disseny, càlcul i selecció. Així, els participants disposaran d'una referència per a projectes futurs.

Dirigit a enginyers superiors i tècnics, professionals lliures, alumnes dels últims anys de carrera, relacionats -o que desitgin fer-ho- amb el càlcul, disseny, selecció, fabricació, seguretat, qualitat i manteniment de sistemes i equips en processos industrials. Les indústries relacionades són, entre unes altres: Mineria, Petroli, Gas, Petroquímica,Empreses de Serveis d'Aigües, Energia Nuclear i empreses d'enginyeria relacionades.

Programa

1. Introducció

2. Fonaments de Mecànica de Fluids: Pèrdua de pressió / càrrega. Tipus de Flux. Dimensionament de Canonades. Distribució de cabal entre diverses canonades. Consideracions pràctiques de disseny

3. Organització i parts dels codis aplicables. Condicions i criteris de disseny. Selecció d'accessoris: Brides d'acord a la seva aplicació. Colzes, Tes, Maniguets. Aïllaments de canonades

4. Consideracions sobre arranjaments de canonades

5. Disposició general i Layout de plantes

6. Pòrtics i Pipe racks

7. Connexió de canonades a diferents equips

8. Càlcul d'espessors: ASME B31.1 / B31.3 / B31.4 / B31.8

9. Càlcul de derivacions

10. Fonaments de Flexibilitat: Disseny mecànic. Dilatació de canonades. Selecció de suports. Juntes d'Expansió

11. Descripció de programes de càlcul

12. Bibliografia de referència

Professorat


Ricardo Freitas  Enginyer mecànic. Arveng