Descripció

Un entorn productiu és aquell en el qual l'organització i els empleats acorden formes flexibles de treball per aconseguir els millors resultats posant el focus en la productivitat (sense estrès) i en el benestar de totes les parts conciliant millor vida personal i professional.

Sens dubte, tot comença per una bona gestió del temps individual de cada treballador per després saber gestionar el temps en relació amb els companys, col·laboradors i clients. I encara més avui i ara donat l'entorn que ens toca viure i (tele) treballar. Optimitzar la jornada de treball (des de casa també), gestionar millor interferències i interrupcions, prioritzar tasques i activitats, donar caça i captura als lladres del temps,... seran qüestions crítiques per aconseguir ser més productius (i feliços).

Sota el plantejament dels models dels "7 hàbits de la gent altament efectiva" de Stephen Covey, del "GTD: Getting Things Done" de David Allen i el "Eat that frog" de Bryan Tracy, els objectius de la formació són:

1. Entendre la utilitat i la importància de la planificació de la feina.
2. Identificar les nostres creences i les pautes de comportament al respecte.
3. Aprendre a fixar fites i objectius.
4. Optimitzar el temps de treball.
5. Conèixer mètodes i eines per organitzar i per prioritzar tasques.
6. Augmentar l'eficàcia i l'eficiència pròpia i la de l'equip.


Aquest curs es complementa amb el curs SMART WORKING (II): Productivitat Organitzaciónal del 29/09.

Dirigit a qualsevol professional, líder d'equip, director d'àrea funcional o gerent d'empresa que vulgui adquirir uns coneixements reals, tant teòrics com pràctics, en l'optimització del seu temps i el del seu equip o plantilla per a la millora de la productivitat.
Els coneixements, eines i experiències adquirides i / o compartides permetran als assistents la millora de la productivitat en un entorn híbrid de treball a l'oficina i en treball remot.

Programa

1. Gestió integral del temps i lideratge de vida professional i personal
2. Planificació (previsió), programació i priorització d'objectius, tasques i activitats
3. Execució de la planificació: desviacions i lladres del temps vs autosabotatge. Treball focalitzat per a la reducció dràstica de les distraccions i els imprevistos
4. Actituds emocionals i relacionals negatives que generen una mala gestió del temps amb un mateix i en relació amb els altres.
5. Gestió òptima del correu electrònic, trucades i reunions (en línia)

Professorat


Iñaki Bustínduy  Soci Consultor de H&B Human and Business. Expert en Productivitat, Persones, Lideratge i Canvi.