La nova generació de motors elèctrics. Curs Online en Directe

Descripció

L'impuls a la mobilitat elèctrica per part dels governs i la conscienciació ciutadana envers el canvi climàtic està ajudant a que les matriculacions de vehicles elèctrics estiguin creixent i conèixer el funcionament del seu motor es fa imprescindible.

En aquest curs es donarà una visió, en profunditat, dels motors elèctrics, per classificar i examinar les principals característiques d'aquests tipus de motors. Durant les sessions s'estudiaran i analitzaran els motors elèctrics existents en el sector, des dels motors tradicionals fins a la nova generació de motors elèctrics que han anat sorgint i desenvolupant-se de la mà de les noves exigències d'eficiència energètica i de noves prestacions associades al previsible auge dels vehicles elèctrics. Es comentarà, també, la seqüència de passos per a la correcta selecció d'un motor.

Aquesta formació va dirigida a enginyers i tècnics del sector automobilístic i industrial, d'enginyeries de disseny de producte i a tots aquells professionals que necessitin actualitzar els seus coneixements envers els motors elèctrics.

Programa

1. Els motors tradicionals
1.1 Motor asíncron trifàsic
1.2 Motor monofàsic
1.3 Exercicis i aplicacions

2. Motors síncrons
2.1 Motor síncron
2.2 Exercicis i aplicacions

3. Motors especials
3.1 Motor Lineal
3.2 Motor de levitació magnètica
3.3 Motor d'imans permanents
3.4 Motor de reluctància
3.5 Motor pas a pas
3.6 Motor de flux axial / radial
3.7 Aplicacions

4. Eficiència i selecció

5. Eficiència energètica de motors elèctrics

6. Selecció de Motors elèctrics

7. Exemples

Professorat


Juan Antonio Tormo  Enginyer Industrial. Consultor