Descripció

Estem tot el dia negociant tant en l'àmbit laboral com en el personal. I no obstant això, no rebem una educació formal sobre aquest tema. La idea és contribuir a omplir aquesta curiosa llacuna del nostre sistema educatiu. D'altra banda, es tracta de localitzar les causes del conflicte organitzacional, i trobar fórmules per erradicar-lo en la mesura que sigui possible.

Aquest curs va dirigit a aquelles persones i professionals que vulguin conscienciar-se de les alternatives de què disposen a l'hora de negociar, i vulguin reduir el seu temps de dedicació a bregar amb conflictes interpersonals inútils.

Programa

1. La negociació en diverses cultures.
2. La negociació posicional: preparació i regles per a fer concessions.
3. Una altra manera de negociar: el projecte Harvard de negociació i conflicte.
4. Les premisses del model cooperatiu: els seus 4 etapes.
5. El factor humà, la creativitat i l'enfocament estratègic a l'hora de negociar.
6. El poder de negociació: què és, el seu origen i com gestionar-lo.
7. Què fan els negociadors extraordinaris i com aprendre a fer-ho.
8. Característiques de l'organització conflictiva vs la creativa, innovadora, líder en la seva especialitat.
9. L'essència de la qüestió: la gestió de la discrepància entre les persones. Mediació?
10. La promoció de la cultura de l'autonomia-interdependent i la comunicació sinèrgica.

Professorat


Antonio Valls  Consultor especialista en habilitats directives. Formador i coach.