Descripció

Una oficina híbrida és una oficina que combina de la millor manera la feina presencial i la remota. El teletreball no es pot gestionar com una alternativa motivacional ni com una forma de recompensa. Smartworking és una filosofia de gestió en què l'organització i l'empleat acorden formes flexibles de treball per aconseguir els millors resultats posant el focus a la productivitat i al benestar de totes les parts.
Aquest nou model organitzatiu ha de considerar qüestions com la cultura, l'estructura organitzativa, per processos i projectes, la gestió i lideratge d'equips i la gestió del temps dels professionals que treballen.

Els objectius del curs son:

Definir el concepte de Smartworking i les seves implicacions a la feina d'oficina
Conèixer les millors pràctiques emergents en relació amb Smartworking
Repensar la cultura organitzativa i el seu encaix amb les noves maneres de treballar
Desenvolupar estructures organitzatives adhoc per al treball col·laboratiu
Establir pautes de treball individual i equip per a la productivitat a través de la flexibilitat i l'autonomia
Potenciar nous estils de lideratge virtual

El curs va dirigit a qualsevol professional, líder d'equip, director d'àrea funcional (màrqueting, vendes, RRHH, finances o operacions) o gerent d'empresa que vulgui adquirir uns coneixements reals, tant teòrics com pràctics, en el disseny i la implantació d'un model d'oficina híbrida que aconsegueixi la millora de la productivitat.

Programa

1. Del treball telemàtic d'emergència a una política integral de smartworking

2. Flexiworking: d'on i quan treballar al perquè, què i com teletreballar

3. Treball i "rols" teletreballables. Limitacions i marc legal

4. Arquitectura i disseny organitzatiu del flux de treball a la nova oficina

5. Metodologies col·laboratives i habilitats digitals de treball

6. Productivitat individual i equip en entorns híbrids

7. Gestió del rendiment i de la contribució dels professionals

8. Lideratge virtual i gestió del compromís

Professorat


Iñaki Bustínduy 
Economista i consultor d'empreses. Soci Director de H&B Human and Business.