RITE: Actualització 2021. Curs Online en Directe

Descripció

El Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) ha tingut la modificació més extensa de les 7 modificacions de la seva història.
Els canvis es van publicar al BOE del passat 24 de març de 2021 i van entrar en vigor el passat 1 de juliol.

Aquest curs estarà dedicat a facilitar la utilització pràctica del RITE: aclarirem què diu ara i facilitarem localitzar en què es diferència aquest "nou RITE" del que deia el RITE que teníem fins ara.
El Reial Decret d'actualització inclou 75 agrupacions de modificacions, que es tradueixen en 623 canvis de detall, que salpebren tot el text. Per anomenar-ne només un parell: Des de la modificació del límit a partir del qual és exigible la recuperació d'energia de l'aire expulsat fins a l'exigència d'avaluació de l'eficiència energètica general de la instal·lació tèrmica.

Programa

1. Aspectes generals del RITE

a. De què tracta i on s'aplica
b. Com està organitzat
c. Principals trets d'aquesta modificació.

2. Aspectes administratius i de control

a. Documentació necessària: Projecte, Memòria Tècnica o no exigència
b. Altres reglaments, normes i certificacions
c. Inspeccions
d. Acreditació d'empreses instal·ladores i mantenidores
e. Carnets professionals

3. Instruccions Tècniques

a. Disseny i dimensionament de les instal·lacions:
Benestar i higiene
Eficiència energètica i comptabilització de consums
Seguretat
b. Muntatge i posta en servei:
Proves
Ajust i equilibratge
Eficiència energètica
c. Manteniment i ús:
Manteniment preventiu
Programa de gestió energètica
Instruccions de seguretat, utilització i funcionament
Limitació de temperatures.

Professorat


Lluís Miret  Enginyer Industrial. Consultor