Descripció

Els enginyers industrials es troben, al llarg del desenvolupament de la seva activitat professional, amb nombrosos reptes i necessitats tecnològiques. Cada cop més les diferents disciplines tècniques s'interrelacionen per assolir l'excel·lència dels projectes. Casos com l'optimització de rutes en el transport, la idoneïtat en l'emplaçament d'infraestructures de comunicació i telecomunicació o l'anàlisi de risc en tota mena d'indústries (preses, línies elèctriques, sistemes de clavegueram, etc.) fan dels sistemes d'informació geogràfica una eina imprescindible per a qualsevol projecte que interaccioni amb el territori.

Un Sistema d'Informació Geogràfica (SIG/ GIS) és un sistema dissenyat per capturar, emmagatzemar, manipular, analitzar, gestionar i presentar dades espacials. Aquest sistema ens proporciona un gran conjunt d'eines, les quals podem combinar segons el nostre interès per tal de qualificar, classificar i contrastar les relacions espacials entre els diversos elements que conformen l'espai, i representar els resultats gràficament.

El curs de Fonaments bàsics sobre els sistemes d'informació geogràfica i la seva aplicació, va dirigit a tots aquells professionals, amb o sense coneixements bàsics de SIG, que vulguin veure les potencialitats d'una eina multidisciplinar en expansió i així poder valorar la incorporació d'aquest conjunt de recursos en el desenvolupament de projectes per tal d'agilitzar l'avaluació de diverses variables en els projectes.

Programa

1. Història i evolució dels SIG.

2. Conceptes bàsics.

3. Eines SIG

3.1. Eines del sistema
3.2. Eines més freqüents:
3.2.1. Superposició i proximitat
3.2.2. Superfícies
3.2.3. Estadística espacial i no espacial
3.2.4. Administració de taules
3.2.5. Selecció i extracció de dades

4. Exemples i casos pràctics.

Professorat


Ma. Carmen Goyeneche  Enginyera Industrial

Eva Moltó  Geògrafa i Màster en Sistemes d'Informació Geogràfica per la UPC