Full de ruta del Biogàs. Criteris i disseny de projectes. Curs Presencial/Online en Directe

  • Àrea: Energia
  • Modalitat: Presencial
  • Data inici: 29/06/2022
  • Localització: Delegació del Vallès

Descripció

Els objectius del curs son:

Conèixer la situació actual en la que es troba l'ús del biogàs com a vector energètic, i la prospectiva i camí que té per endavant; adquirint una visió del que seran els futurs projectes de biometanització i les garanties d'origen.

Adquirir el coneixement principal per poder avaluar la capacitat de generació elèctrica i tèrmica que es pot aconseguir a través d'aquest biogàs, establint la capacitat de disseny i les seves limitacions d'operació, de forma que es disposin dels criteris per determinar si és millor cogenerar directament o plantejar una biometanització per altres usos.

El curs va dirigit a professionals que tinguin en el seu món laboral el biogàs com un vector a treballar, bé sigui com a propietaris/concessionaris del recurs, gestors, assessors, tècnics, inversors, etc. i vulguin conèixer la situació actual en la que es troba i la prospectiva i camí que que té per endavant. No sense passar per un exemple pràctic actual de com atendre una situació d'un digestor sense escalfar, i fins on el podríem aprofitar per cogenerar electricitat i calor amb ell, establint la capacitat de disseny i les seves limitacions d'operació.

Programa

1. Introducció

2. Full de ruta del biogàs
2.1 Context normatiu Europeu i nacional
2.2 Oportunitats per a Espanya
2.3 Visió 2030 i 2050

3. Cadena de valor del biogàs
3.1 Recursos per a l'obtenció del biogàs
3.2 Aprofitament energètic del biogàs

4. Cas pràctic. Cogeneració amb biogàs en una EDAR
4.1 Característiques de l'EDAR
4.2 Estudi anual. Càlculs
4.3 Opcions de cogeneració

5. Biometrització del biogàs
5.1 Comparativa de projectes referència

6. Conclusions

Professorat


Joan A. Pérez Rodríguez  Enginyer Industrial. Màster en Enginyeria Nuclear i Bioenginyeria. Consultor energètic i cap de projectes a Aiguasol.