Estratègies en la contractació elèctrica. Curs Online en Directe

Descripció

La factura elèctrica es basa en un mercat lliure, on les opcions de contractació depenen de contractes bilaterals entre el client i l'empresa comercialitzadora. Les tarifes elèctriques a contractar són moltes, així com les diferents opcions de càlcul del terme de potència i d'energia.
S'ha modificat la forma de calcular el preu de l'electricitat, i molts usuaris tenen contractes que no s'adeqüen en absolut a les seves necessitats de potència i de consum, fent quasi obligat la seva revisió i anàlisi per part d'experts independents a qualsevol comercialitzadora (els gestors energètics independents).

L'objectiu del curs és formar a "gestors energètics" en l'especialitat de la contractació elèctrica, la matèria d'estudi.

El curs pretén aprofundir en les diferents modalitats de factures elèctriques, tant domèstiques com comercials o industrials.
Els alumnes adquiriran tots els coneixements necessaris per tal d'entendre i desgranar matemàticament qualsevol factura elèctrica, podent determinar i optimitzar l'adequació o no de nous conceptes de facturació per tal d'obtenir un estalvi en la factura elèctrica. Podran assessorar i optimitzar la factura elèctrica de qualsevol client amb estalvis coneguts.

La formació va dirigida a professionals que es vulguin dedicar o aprofundir en l'assessorament energètic, tècnics de reducció de costos, instal·ladors, enginyers, administradors de finques, etc.

NOTA: Aquest curs es pot seguir presencialment o online en directe. Cal indicar a la inscripció quina modalitat es seguirà.

Programa

1. La factura elèctrica: normativa que la regula.

2. El preu de l'electricitat: preu de producció de l'energia elèctrica (preu horari dels mercats diaris i intradiaris), els peatges i el marge de comercialització.

3. Les diferents tarifes elèctriques en habitatges, edificis, aparcaments, botigues i petites indústries i negocis.

4. Regulació de la tarifa 2.0 i 2.1 i les diferents modalitats de contractació.
Comercialitzadores de referència i mercat lliure. Preu voluntari per al petit consumidor (PVPC), la tarifa fixa a 12 mesos, contractació bilateral (mercat lliure). El bo social.

5. Regulació de la tarifa 3.0. Facturació per maxímetre. Penalitzacions per energia reactiva. Adequació de la potència contractada en els 3 períodes. Peatges d'accés i ATR. Optimització de la factura elèctrica. Reduccions i ampliacions de potència. Solucions legals i d'aplicació del REBT en subministres existents. Diferents tràmits i costos associats amb l'empresa distribuïdora.

6. Exemples de casos reals de factures elèctriques: habitatges, serveis comuns i pàrquings de comunitats d'edificis, comercials i industrials, etc.

7. Resolució de casos pràctics de millora i optimització de factures elèctriques (amb full de càlcul amb resultats gràfics i econòmics garantits).

Professorat


Joan Ramírez Guasch  Formador i consultor energètic.