Descripció

L'objectiu del curs és fer una mirada en profunditat per classificar i examinar les principals característiques dels motors elèctrics existents al sector, des dels motors tradicionals fins a la nova generació de motors elèctrics que han anat sorgint i desenvolupant-se de la mà de les noves exigències d'eficiència energètica i de noves prestacions associades al previsible auge dels vehicles elèctrics.

A més dels diversos exercicis que es veuen al llarg del curs, es fa un examen de les principals aplicacions dels actuals motors elèctrics a l'àmbit de la Mobilitat Elèctrica.

Programa

1. Els Motors Tradicionals
1.1 Motor Asíncron Trifàsic
1.2 Motor de Contínua
1.3 Arrencada i Regulació Velocitat
1.4 Eficiència Energètica
1.5 Variador de Freqüència
1.6 Els Nous Motors Asíncrons
1.7 Exercicis i Aplicacions

2. Motors Síncrons
2.1 Motor Síncron Trifàsic
2.2 Arrencada i Regulació Velocitat
2.3 Variador de Freqüència
2.4 Els Nous Motors Síncrons
2.5 Exercicis i Aplicacions

3. La Nova Generació de Motors Elèctrics
3.1 Motors Síncrons Especials
3.2 Motor Síncron d'Imans Permanents (PMSM)
3.3 Motor d'Histèresi
3.4 Motor de Reluctància
3.5 Motors de Contínua sense Escombretes Brushless DC (BLDC)
3.6 Motors Pas a Pas
3.7 Motors Superconductors
3.8 Motor Lineal
3.9 Aplicacions

4. Aplicacions a la Mobilitat Elèctrica (3 hores)
4.1 Vehicle Elèctric
4.2 Moto / Bicicleta Elèctrica
4.3 Tracció Ferroviària
4.4 Tracció Marítima
4.5 Exemples

Professorat


Juan Antonio Tormo  Enginyer Industrial. Consultor


Enrique Monfort Enginyer Industrial Elèctric. Consultor i formador