Descripció

Els objectius del curs son:
Situar els diferents vectors que estan concorrent als nostres temps i han creat un marc energètic imprevist en molts aspectes i preocupant. Però, juntament amb els problemes, també han anat apareixent (o, ja estaven i de sobte s'han vist impulsades) solucions i alternatives que poden i han de ser implantades a gran escala i sense dilatar-se en el temps, ja que estem en un moment de pressa ; i així el rebuig a moltes d'aquestes solucions.
Donar una visió tan clara com sigui possible dels problemes (reptes, si es prefereix) que ha d'afrontar el sistema elèctric per donar cabuda a noves realitats: l'existència d'Energies Renovables que cal implantar a gran escala; els nous mitjans d'emmagatzematge, si es vol dotar de veritable utilitat i flexibilitat aquestes energies, que per la seva naturalesa són poc previsibles (despatxables); l'impacte que més aviat que tard ha de tenir l'electrificació de molta part de la demanda, especialment la relacionada amb el transport i la mobilitat; i, finalment, la forma que haurà d'adoptar el nou sistema elèctric que ha de ser capaç de donar resposta a aquest nou i complex marc d'actuació i regulació en què es trobarà.

Programa

1. El Sistema elèctric actual
1.1 Estructura
1,2 Mercat

2. Situació energètica actual
2.1 Crisi energètica
2.2 Canvi climàtic
2.3 Impacte econòmic
2.4 Energies Renovables SÍ, però NO AIXÍ

3. Reptes futurs

4. Integració de les Energies Renovables a la xarxa
4.1 Tipus d'Energies Renovables

5. Implantació de les Energies Renovables a gran escala
5.1 Fotovoltaica
5.2 Eòlica
Obstacles, permisos, comercialització i finançament

6. Electrificació de la demanda

7. Impacte vehicle elèctric

8. Mobilitat elèctrica

9. Tècniques d'emmagatzematge d'energia (elèctrica)

10. El llarg camí de l'hidrogen verd

11. El Nou sistema elèctric

12. Xarxes d'energia i comunicacions

13. Smart Grids

14. Conclusions

Professorat


Juan Antonio Tormo  Enginyer Industrial, elèctric, expert en sistemes elèctrics de potència (SEP).