Recuperació de calor en l'aire de ventilació. Curs Presencial/Online en Directe

  • Àrea: Energia
  • Modalitat: Híbrid
  • Data inici: 12/04/2023
  • Localització: Barcelona

Descripció

La necessària ventilació dels edificis és una part fonamental a tenir en compte en els sistemes de climatització, suposant una fracció molt important de la demanda total d'energia, que de vegades supera el 50%.

Aquest aspecte unit a la preocupació pel medi ambient, fan necessària una especial atenció en aprofitar el potencial d'estalvi energètic que els sistemes de free-cooling ofereixen per cobrir una part o fins i tot la totalitat de les càrregues internes.

D'altra banda, també cal procurar minimitzar la despesa energètica que suposa condicionar l'aire de ventilació, i en aquest sentit cal parar atenció als equips de recuperació de calor. Són diverses les tecnologies i les possibilitats que el mercat ofereix a l'hora de triar un recuperador de calor, i no sempre és senzill prendre la millor decisió al respecte.

Els objectius principals d'aquesta acció formativa són:
- Conèixer els aparells de recuperació de calor i els sistemes de free-cooling.
- Escollir el recuperador que millor s'adapti a les circumstàncies de cada instal·lació.
- Avaluar la potència associada a la ventilació i el potencial estalvi energètic que es pot aconseguir.

Programa

1. Introducció als recuperadors de calors i free-cooling:
1.1 La ventilació: importància de la recuperació de calor i normativa.
1.2 Tipologies constructives i de funcionament dels aparells: sensibles, entàlpics, etc.
1.3 Concepte d'eficiència.
1.4. Mesures d'estalvi: cabal variable amb sondes de qualitat d'aire.

2. Psicometria: conceptes teòrics i exemples de càlcul.

3. Estudi i visualització de casos concrets

Professorat

Òscar Ribé
Enginyer industrial, consultor energètic i professor del departament de Màquines i Motors Tèrmics de la UPC.