Descripció

L'objectiu del curs és que els alumnes coneguin tota la casuística, normativa i característiques dels diferents tipus de suports per canonades, per tal que els hi permeti dissenyar i seleccionar els suports adequats per cada tipus d'instal·lació industrial de canonades. S'aprendrà també a analitzar i interpretar isomètriques i a identificar les restriccions que hi poden haver en un sistema de canonades.

Aquesta formació va dirigida a enginyers i tècnics projectistes, dissenyadors industrials, responsables i tècnics de manteniment d'instal·lacions industrials i tots aquells professionals que necessitin aprofundir en el disseny, càlcul i selecció de suports de canonades.

Programa

1. Què son els suports de canonades

2. Per a què s'utilitzen

3. Importància en l'anàlisi de flexibilitat

4. Funció dels suports

5. Normes per al disseny de suports

6. Estàndards de suports de canonades

7. Interpretació d'una Isomètrica de flexibilitat

8. Tipus de restriccions en un sistema de canonades

8.1 Suport
8.2 Guies
8.3 Ancoratges direccionals
8.4 Ancoratge total
8.5 Suports flexibles

9. Tipus de suports
9.1 Disseny i selecció de suports rígids
9.2 Sabates
9.3 Bressol
9.4 Pedestals
9.5 Monyons (Trunnions)
9.6 Guies i ancoratges
9.7 Abraçadores
9.8 Penjants

10. Disseny i selecció de suports flexibles
10.1 Molls de càrrega variable
10.2 Molls de càrrega constant

Professorat


Ricardo Freitas  Enginyer mecànic. Arveng