Producció d'energia i gestió de residus i aigües residuals. Curs Presencial

Descripció

L'objectiu del seminari és que el participant conegui les tecnologies de gestió de residus i aigües residuals, possibilitats de producció d'energia a partir d'aquests, i que pugui estimar la potencial implementació a la seva empresa. Així mateix, s'obtindrà una visió de les possibles noves àrees de negoci en què poden desenvolupar la seva activitat les petites i mitjanes empreses.

Amb la realització del seminari, el participant obtindrà les competències següents:
- Coneixement de la problemàtica energètica actual per a les petites i mitjanes empreses, i de les noves oportunitats de mercat.
- Conscienciació de la necessitat de reduir el consum de matèries primeres.
- Coneixement dels principis del reciclatge i del nou enfoc Cradle to Cradle
- Habilitats per avaluar l'aplicació a la seva empresa del principi Cradle to Cradle, i del benefici obtingut en estalvi de matèries primeres.
- Obtenció d'una visió general del processos de neteja duna ciutat.
- Coneixement d'exemples de les millors pràctiques en gestió de residus.
- Coneixement de tecnologies de generació d'energia a partir dels residus i de les aigües residuals, i aplicació de les millors pràctiques en cada cas.
- Conscienciació de la importància de la separació de les aigües residuals.
- Coneixement de les tecnologies de tractament descentralitzat d'aigües residuals.
- Coneixement dels principis de funcionament i construcció dels sistemes de tractament subterrani, i exemples d'aplicació de les millors pràctiques.
- Habilitats per trobar solucions de generació d'energia a la seva pròpia empresa, i nous camps d'activitat per aquesta.
- Coneixement del mercat, les possibilitats que ofereix, i l'elaboració d'estratègies per al desenvolupament en noves àrees de negoci.

El curs va dirigit a directius i responsables de petites i mitjanes empreses de qualsevol àmbit, que vulguin obtenir una visió global de la gestió i generació energètica a l'àmbit dels residus i de les aigües residuals.

L'adquisició de competències s'assolirà mitjançant classes magistrals presencials impartides per experts, per adquirir els coneixements teòrics fonamentals en gestió i generació d'energia a partir de residus i aigües residuals. Es fomentarà el treball col·laboratiu i el debat.Programa

Mòdul 1. Qüestions generals de desenvolupament econòmic internacional.
1.1. Àrees de creixement a l'àmbit de l'energia i el medi ambient.
1.2. Tendències de desenvolupament internacional.
1.3. Requisits per a la cooperació.

Mòdul 2. Gestió del reciclatge. Cradle to Cradle.
2.1. Requisits relacionats amb la reducció del consum de matèries primeres.
2.2. Reciclatge.
2.3. El principi Cradle to Cradle (disseny de productes i processos industrials amb impacte positiu al medi ambient).
2.4. Cicle ecològic.
2.5. Cicle tècnic.
2.6. Exemples de bones pràctiques i disseny de productes.

Mòdul 3. Tecnologies i desenvolupaments en la gestió de residus a partir de l'exemple de la neteja urbana.
3.1. Visió general de les tasques, solucions i desenvolupaments.
3.2. Exemples de bones pràctiques.
3.3. Generació d'energia a partir dels residus.

Mòdul 4. Utilització de residus per a la generació de biogàs i electricitat.
4.1. Exemple de bones pràctiques a una empresa.
4.2. Instal·lacions de biogàs.
4.3. Substrats i rendiment energètic.

Mòdul 5. Tecnologies i desenvolupaments d'enginyeria en aigües residuals.
5.1. Desenvolupaments de volum, procediments de tractament i resultats.
5.2. Separació d'aigües residuals.
5.3. Millors pràctiques: energia verda obtinguda de les aigües negres.

Mòdul 6. Tractament descentralitzat d'aigües residuals.
6.1. Procés de tractament subterrani.
6.2. Exemples de bones pràctiques.

Mòdul 7. Descobrir noves àrees de mercat per a les petites i mitjanes empreses.
7.1. Presentació i debat de casos pràctics.
7.2. Desenvolupament d'estratègies.

Professorat


Oriol Vilaseca Enginyer Químic. Dr. en Ciència i Tecnologia de materials. Director General de Vilaseca Consultors SLP.


Juan Carlos Ruíz Enginyer Químic. Responsable de projectes d'Aigües de Barcelona.
Professor i col·laborador de la Escuela del Agua.


Xavier Elías Dr. Enginyer industrial. Director del Postgrau en Economia Circular. Econotermia.