Descripció

Al costat de la digitalització, l'emmagatzematge elèctric és l'altra tecnologia facilitadora per a una major penetració de les energies renovables en les xarxes elèctriques ja que permeten la gestionabilitat de les mateixes mitigant la seva característica de generació intermitent.

Els objectius d'implantació d'energia renovable que el Govern espanyol s'ha marcat en el PNIEC (Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima) 2020-2030, representa un increment de 28 GW en FV i 22 GW en eòlica de parc de generació durant aquest període . Aquesta nova potència difícilment serà integrable a les xarxes de transport i distribució si no ve acompanyada per sistemes d'emmagatzematge a mitjana i gran escala - el que es denomina també generació flexible.
Si bé en altres països com Alemanya, Austràlia, Corea, EUA o el Regne Unit els mercats d'integració de l'emmagatzematge en les xarxes elèctriques basant-bateries tenen ja un recorregut de diversos anys, al nostre país la implementació d'aplicacions d'emmagatzematge en xarxa amb prou feines supera la fase d'estudi dels projectes pilot.

L'objectiu del curs és oferir al personal de les empreses de renovables una introducció a la tecnologia de l'emmagatzematge en xarxa i les seves aplicacions (Peak Shaving, arbitratge, optimització de l'autoconsum, regulació de freqüència, serveis d'ajust, etc.) i dotar-los dels criteris que els permetin valorar models de negoci des d'un punt de vista tècnic i de rendibilitat.

IMPORTANT: Aquesta formació s'imparteix en anglès.

Programa

1. Emmagatzematge Electroquímic d' Energia
Fonaments


2. Introducció a les bateries secundàries industrials. Comparativa àcid plom, Redox Flow i tecnologia de Li- Ion
- Diagrama funcional
- Densitat de potència i energia
- Eficiència i pèrdues
- Capacitat útil
- Ciclatge i vida útil
- Pros & Cons
- Tipus de cèl·lules (només per a Li-Ion)
- Aplicacions

3. Anàlisi Tècnica-Econòmic de bateries de Li-Ion
- Degradació per calendari
- Degradació per cicles
- Avaluació CAPEX (Capital Expenditure)
- Avaluació OPEX (Operation Expenditure)
- LCOE (EUR/kWh) i influència de la degradació de la capacitat

4. Procés de disseny
- Desenvolupament del perfil de càrrega de la bateria
- Anàlisi de perfils de càrrega de la bateria
- Simulació de la vida útil de la bateria
- Configuració de sistema
- Layout de sistema

Professorat


Leon Gosh  Fundador i Director de Cellution Energy, Hamburg.