Descripció

El mes d'octubre de 2021 es va publicar una nova versió del Reglament d'Equips a Pressió (REP), que va entrar en vigor el 2 de gener del 2022.
Essencialment aquesta actualització va ser motivada perquè les instal·lacions d'equips a pressió havien quedat afectades per canvis introduïts a la legislació europea: S'havia modificat la classificació, etiquetatge i envasat de productes químics (RCLP) i això havia afectat a la classificació dels equips a pressió.
A més a més d'adaptar-se als canvis europeus, aquesta nova versió del REP va incloure algunes noves característiques. Per esmentar-ne un parell: Les instal·lacions del RITE que tinguin equips de pressió ja han d¿estar complint, des del 2 de gener de 2022, també amb el REP. Així mateix, el nou REP té una nova Instrucció Tècnica que regula les instal·lacions de terminals de gas natural liquat amb pressió admissible superior a 0,5 bar.
El curs es basarà en revisar l'estructura i continguts del nou REP, assenyalant-ne les principals novetats, de manera que, arribat el moment d'aplicar-lo, sigui fàcil trobar ràpidament la prescripció reglamentària oportuna, dins d'una visió general del context reglamentari.

El curs va dirigit a projectistes, fabricants, instal·ladors, mantenidors i titulars d'instal·lacions d'equips a pressió.

Programa

1. Reglamentació general d'equips a pressió
1.1 Objecte i àmbit d'aplicació
1.2 Classificació dels equips
1.3 Empreses instal·ladores i reparadores
1.4 Instal·lació i posta en servei
1.5 Inspeccions periòdiques, reparacions, modificacions i utilització
1.6 Casuístiques d'implementació del nou REP 2021: terminis, etc.

2. Reglamentacions específiques
2.1 Calderes
2.2 Centrals generadores d'energia elèctrica
2.3 Refineries i plantes petroquímiques
2.4 Dipòsits criogènics
2.5 Ampolles d'equips respiratoris autònoms
2.6 Recipients a pressió transportables
2.7 Terminals de gas natural liquat

Professorat


Lluís Miret  Enginyer Industrial. Consultor