Descripció

Les reunions ocupen una important part del nostre temps de treball, però: són necessàries totes les reunions que fem?, és necessari tot el temps invertit en elles?, es solucionen els temes que ens preocupen?
En definitiva: Són eficaces i productives les nostres reunions de treball?

Aquest curs, es dirigeix a professionals interessats a rendibilitzar les seves reunions de treball: fer-les productives, efectives i enfocades a solucionar "més temes en menys temps".

La metodologia de treball serà activa i participativa: amb anàlisi i realització de casos pràctics derivats de la pròpia experiència, aprenentatge i pràctica de tècniques, estratègies i habilitats per convertir les reunions en una eina de treball orientada a l'eficàcia i eficiència.

Cada alumne/a es portarà el seu propi Pla Personal de Millora.

Els objectius del curs són:
- Identificar els "boicotejadors interns- externs" de les nostres reunions
- Desenvolupar nous hàbits per aconseguir reunions productives
- Desenvolupar pautes de conducta orientades a "liderar" la reunió
- Construir una "línia temporal productiva": estratègies d'inici-desenvolupament-tancament
- Aprendre tècniques per gestionar el temps, els temes i els participants

Programa

1. Els "boicotejadors interns-externs" de les nostres reunions

2. El coaching aplicat a la gestió de reunions
Alinear pensaments i accions
Definir els objectius

3. Com liderar el desenvolupament de la reunió
Començar amb una fita a la ment: què volem aconseguir?
Gestionar el temps i els resultats
Focalitzar-se en el que cal fer

4. Com gestionar persones: conjuminar voluntats cap a un objectiu comú

5. Com generar una comunicació productiva
Llenguatge positiu: orientat a les persones
Llenguatge actiu: orientat a l'acció

6. La creativitat: estratègia clau de les reunions

7. Tècniques per solucionar problemes

8. Tècniques per prendre decisions

9. Tècniques per trobar solucions

10. Decàleg d'èxit de les reunions efectives

Professorat


Maria Antonia Carmona 
Llicenciada en Psicología i Dret. Coach certificada. Master en RRHH. Master Practitioner en PNL. Coach i Formadora en Habilitats Directives i Personals.