Descripció

Aquest curs té com a objectiu aprendre a desenvolupar des de zero prototipus de la Internet de les Coses (IoT), així com conèixer els dispositius de baix cost disponibles en el mercat, així com informació de proveïdors.

El curs té una orientació eminentment pràctica, i es portarà a terme amb un bessó digital dels mòduls de l'electrònica "embedded", així com amb un bessó digital d'un laboratori electrònic bàsic amb multímetre, generador de funcions i oscil·loscopi.

S'impartirà la teoria mínima viable per a tenir la capacitat d'implementar els exemples proposats, que inclouen elements propers al món físic (edge computing) i elements del núvol (cloud computing). La metodologia es basa en presentar exemples base fets i funcionals, explicació i desconstrucció d'aquests, i propostes d'ampliació i millora.

No es requereix cap requisit especial de cara a la programació, més enllà de les nocions de variable, bucle, funció o subrutina.

El curs va dirigit a enginyers i persones no especialitzades en electrònica interessades en conèixer les bases dels sistemes embedded, així com casos d'aplicació en el marc de la Indústria 4.0.

Programa

1. Els embedded systems
1.1 Elements centrals de la Indústria 4.0
1.2 Tipus d'embedded systems: Escala petita (Arduinos, compatibles, ESP8266). Escala mitjana (ESP32). Escala sofisticada (Raspberry Pi, Olimex)
1.3 Llenguatges low-code de blocs (Snap!)
1.4 L'esquema setup() - loop()
1.5 Entrades i sortides analògiques
1.6 Entrades i sortides digitals

2. Exemples bàsics d'actuadors
2. 1 Control d'un led (blink). Circuit. Programació
2.2 Control d'un relé. Circuit. Programació
2.3 Control d'un servomotor. Circuit. Programació

3. Exemples bàsics de sensòrica
3.1 Detecció d'un final de carrera. Circuit. Programació
3.2 Detecció d'un llindar de lluminositat. Circuit. Programació
3.3 Mesura d'un nivell de lluminositat. Circuit. Conversió analògic-digital. Programació
3.4 Mesura d'una distància. Circuit. Programació
3.5 Mesura d'inclinacions i acceleracions. Circuit. Programació
3.6 Mesura d'humitat i temperatura. Circuit. Programació

4. Protocols de comunicacions IoT: MQTT i HTTP
4.1 Protocol MQTT. Subscripció-Publicació (PubSub). Petició-Resposta (client-server)
4.2 Noció de núvol. Cloud computing. Edge computing
4.3 Llenguatges low-code de fluxos (Node-RED)
4.4 Connexió dels exemples de sensors i actuadors al núvol
4.5 Protocol HTTP. Noció d'URL. Bridge HTTP-MQTT. Dashboards amb Node-RED. Control de dispositius amb el telèfon mòbil

5. Sensors i actuadors en entorns industrials
5.1 Entrades analògiqes i digitals a 12V i 24V. Circuit. Programació
5.2 Control de dispositius 0-10V. Circuit. Conversió digital-analògica. Programació.

6. Ciberseguretat
6.1 Certificats digitals
6.2 Comunicacions segures amb MQTTS
6.3 Comunicacions segures amb HTTPS

7. Exemples avançats
7.1 Emmagatzemament de dades amb Influxdb
7.2 Visualització amb Node-RED
7.3 Visualització amb Grafana

Professorat


Jordi Binefa  Enginyer de Telecomunicacions. Enginyer R+D+i a electronics.cat.

Xavier Pi  Enginyer Industrial. Codirector Màster Indústria 4.0 UPC School.